Miksi eläkerahastojen annetaan kasvaa?

Otsikon mukainen kysymys on useasti esitetty työeläkeindeksin muuttamiseen tähtäävän kansalaisaloitteen yhteydessä. Kysymys on ymmärrettävä ja luonnollinen. Eikö työeläkemaksun vakauttamiseen riitä, että rahastot pidetään ennallaan? Vastaus on, ettei riitä. Rahastojen kasvua tarvitaan, koska eläkemenokin kasvaa.

Britanniaan tasaeläke – yksilön vastuu eläketurvasta korostuu

Britannian eläkejärjestelmä on viime vuodet ollut melkoisessa myllerryksessä. Viimeksi vuosi sitten tuli voimaan kansainvälisestikin laajaa huomiota saanut Pension freedoms -uudistus, joka antaa eläkesäästäjille vapaat kädet käyttää eläkesäästöjään kuin pankkitiliä.  Nyt, vain vuotta myöhemmin lakisääteinen eläkejärjestelmä on muutettu tasaeläkkeeksi. Mihin uudistuksilla pyritään?

ETK-blogi kutsuu keskustelemaan

Tervetuloa tutustumaan Eläketurvakeskuksen (ETK) uudistettuihin nettisivuihin. Uudistuksen yhteydessä avataan myös tämä ETK:n blogi, johon minulla on ilo kirjoittaa ensimmäinen teksti. ETK-blogin tavoite on viestiä työeläketurvan merkityksestä ja tarjota eväitä eläkkeistä käytävään keskusteluun. Talomme asiantuntijat kirjoittavat blogissa omista erityisosaamisen alueistaan. Vieraileviksi kirjoittajiksi olemme onnistuneet saamaan merkittävän ja monipuolisen vaikuttajajoukon, mistä olemme hyvin tyytyväisiä.

Onko meillä liikaa eläkevaroja?

Työeläkevarojen määrä puhuttaa. Joidenkin mielestä varoja on liikaa. Osa eläkkeensaajista uskoo, että rahastoon kerätyt varat ovat ”heidän rahojaan” ja ihmettelee miksi varoja ei käytetä nykyisten eläkkeiden parantamiseen. Yritän tässä lyhyesti kuvata työeläkevarojen roolia eläkkeiden rahoituksessa ajankohtaisen keskustelun kolmen kysymyksen kautta. Paljonko eläkerahastoissa oikein on? Kenen rahoja ne ovat? Mitä varoille on tarkoitus tehdä?

Indeksialoitteen perustelut eivät kestä läpivalaisua

Syyskuun loppupuolella avattiin kansalaisaloite siirtymisestä ansiotasoindeksin käyttöön työeläkkeiden indeksitarkistuksissa. Tällä hetkellä aloitteella on liki 70 000 allekirjoittajaa, joten se etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteen suuren merkityksen takia on välttämätöntä, että siitä ja sen perusteluista käydään kunnollinen keskustelu.