Eläketurva perustuu Latviassa pääasiassa työntekoon. Lakisääteinen eläke koostuu pakolliseseta jakojärjestelmään perustuvasta ansaintaeläkkeestä sekä täysin rahastoidusta rahastoeläkkestä. Ansaintaeläke on nimellisesti maksuperusteinen (NDC).

Tarveharkintaista vähimmäisetuutta maksetaan niille vakuutetuille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen.

Lakisääteinen eläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät, mutta säännöt näiden ryhmien välillä eivät ole täysin yhteneväiset.

Eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä sekä perhe-eläkkeitä. Eläkkeen rinnalla voidaan maksaa erilaisia lisiä kuten joukkoliikenneavustusta.

Rahastoeläkkeeseen kertyneen pääoman voi eläkkeelle jäädessä siirtää osaksi ansaintaeläkettä tai sillä voi ostaa annuiteetin vakuutusyhtiöstä.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.