Portugalissa on

  • yleinen eläkejärjestelmä,
  • virkamiesten eläkejärjestelmä, joka asteittain korvautuu yleisellä eläkejärjestelmällä,
  • vapaaehtoinen lisämaksullinen rahastoiva ykköspilarin mukainen järjestelmä,
  • tulosidonnainen sosiaaliavustuseläkejärjestelmä (Social Pension),
  • eläkelisä sosiaaliavustuseläkkeen saajalle (Solidarity supplement) ja
  • työmarkkinaosapuolten sopimuseläkejärjestelmiä ja yksilöllisiä eläkejärjestelyjä.

Vanhuuseläkkeen saamiseksi tulee vakuutusaikaa olla vähintään 15 vuotta. Vuodesta 2017 alkaen eläke on laskettu koko työuran ansioista.

Yleisen eläkejärjestelmän eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmällä, jonka tukena on puskurirahasto. Täydentävät järjestelmät ovat rahastoituja. Sosiaaliturvamaksuista noin 2/3 on työnantajan vastuulla ja noin 1/3 työntekijän vastuulla.

Hallinto

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.