Täydennys- ja osaketuottokertoimen laskentaperiaatteet on sovittu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä. Täydennyskertoimen, osaketuottokertoimen ja perustekoron laskennan tarkemmista yksityiskohdista on sovittu Työeläkevakuuttajat TELAn asettamassa laskuperusteasiain neuvottelukunnassa.

Täydennyskerroin ja perustekorko

Eläketurvakeskus laskee täydennyskertoimen ja perustekoron vertailuarvot. Tätä varten Eläketurvakeskus pyytää laskentaan kuukausittain tiedot TyEL-eläkeyhtiöiden, -säätiöiden, -kassojen ja Merimieseläkekassan vakavaraisuuspääomasta ja vakavaraisuuslaskennassa tarkoitetusta vastuuvelasta.

Osaketuottokerroin

Eläketurvakeskus tarvitsee osaketuottokertoimen laskentaan kuukausittain tiedot eläkelaitosten

  • lain eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta 11 §:n mukaisten  kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien osakesijoitusten osaketuotoista
  • kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien osakesijoitusten sitoutuneesta pääomasta eli keskimääräisestä sijoitetusta osakemäärästä.

Eläkelaitos laskee ensin osaketuoton vuoden alusta kuukauden loppuun ilmoitettavalta ja edeltävältä kuukaudelta Finanssivalvonnan ohjeistaman Dietzin kaavan mukaan. Kuukauden osaketuotto saadaan näiden suhteena.

Tietojen toimittaminen

Eläketurvakeskus pyytää kertoimien laskentaan tarvittavat tiedot eläkelaitoksilta kunkin kuukauden lopussa.

Lue lisää ETK.fi:stä:

Eläkelaitosten vakavaraisuuspääoma ja vastuuvelka, joita käytetään täydennyskertoimen ja perustekoron vertailuarvojen laskennassa, on määritelty alla luetelluissa lain kohdissa ja Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa.

Aiheesta muualla:

Vakavaraisuuspääoma: 

Vastuuvelka/eläkevastuu: 

Työeläkelaitosten vakavaraisuus:

Dietzin kaava Finanssivalvonnan julkaisemissa määräys- ja ohjekokoelmissa:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.