Kiinassa kaupunki- ja maaseutuväestöllä on erilliset sosiaaliturvajärjestelmät. Tämän johdosta sosiaaliturva, ml. eläke, on ollut eri väestöryhmillä erilainen. Suunnitelmissa on kuitenkin yhtenäistää eri väestöryhmien eläketurva. Nykyinen kaupunkiväestön eläkejärjestelmä perustuu Maailmanpankin kolmen pilarin malliin.

Kaupunkiväestön lakisääteinen työeläkejärjestelmä on pakollinen kaikille työsuhteessa oleville sekä itsenäisille yrittäjille.

Julkisen sektorin palveluksessa olevilla sekä useilla kulttuuri-, opetus- ja tieteellisillä instituutioilla on omat järjestelmänsä. Vuoden 2015 alusta alkaen julkisen puolen eläkejärjestelmää ollaan asteittain yhdenmukaistamassa yksityisen puolen kanssa.

Maaseutuväestöllä on vapaaehtoiseen vakuuttamiseen perustuva vähimmäiseläkejärjestelmä (Rural pilot pension).

Lakisääteisestä eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä.

Hallinto

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.