Työeläkkeitä ja työeläkevakuuttamista säätelevät lait ja asetukset, ohjeet, perusteet sekä vakuutusehdot. Työeläkealaa koskevan lainsäädännön valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Eläketurvakeskus antaa työeläketurvaa määrittelevien lakien soveltamisesta suosituksia. Suositukset valmistellaan yhteistyössä työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen kesken.

Vakuutustoimintaa määrittelevät laskuperusteet ja vakuutusehdot valmistellaan yhteistyössä työeläkealan toimijoiden ja ministeriöiden kesken. Laskuperusteissa määritellään muun muassa vakuutusmaksu ja tuottovaatimus eläkevaroille. Vakuutusehdot määrittävät työnantajan ja työeläkelaitoksen välisen vakuutussopimuksen.

Työeläkelaitosten sijoitustoimintaa säätelevät sijoitussäännökset sekä vakavaraisuutta ja vastuuvelan laskemista koskevat vaatimukset.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.