Eläketurvakeskus (ETK) julkaisee tutkimuksia omassa Eläketurvakeskuksen tutkimuksia -julkaisusarjassaan sekä tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa. Valtaosa Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta on vertaisarvioitua.

Uusimmat julkaisut on listattu ETK:n sivulla:

Julkaisut digitaalisesti Julkarista

ETK:n julkaisut.

ETK:n julkaisut ovat saatavilla digitaalisesti julkaisuarkisto Julkarista, jopa 1960-luvulta lähtien. ETK:n julkaisusarjan ulkopuolella julkaistuista tutkimusartikkeleista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan artikkelin rinnakkaistallenne Julkarissa, josta ne ovat avoimen julkaisemisen periaatteen mukaan kaikkien saatavilla.

Lue lisää:


Eläketurvakeskuksen julkaisut löytyvät myös Finna.fi:stä

Finna.fi on Kansalliskirjaston ylläpitämä hakupalvelu, joka kokoaa satojen kotimaisten toimijoiden aineistot yhteen paikkaan. Finnan kautta Eläketurvakeskuksen (ETK) julkaisut ovat entistä paremmin löydettävissä.

Lue lisää:


Eläketurvakeskuksen tutkimusartikkelit avoimesti verkkoon

Eläketurvakeskuksessa on käynnistetty tutkimusartikkelien rinnakkaistallennus, joka on yksi avoimen julkaisemisen tapa. Avoimien julkaisuiden kautta tutkimusten tulokset saadaan mahdollisimman monen ulottuville. Rinnakkaistallennuksessa ETK:n omien julkaisusarjojen ulkopuolella julkaistut tutkimusartikkelit tai niiden käsikirjoitusversiot tallennetaan avoimeen julkaisuarkistoon. Eläketurvakeskuksessa käytetään STM:n hallinnonalan avointa julkaisuarkisto Julkaria.

Lue lisää:


Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2020–2024

Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2015–2019


Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjetta sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Vertaisarvioidun julkaisun tunnus.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.