Eläketurvakeskus julkaisee tutkimuksia omassa Eläketurvakeskuksen tutkimuksia -julkaisusarjassaan sekä tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa. Valtaosa Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta on vertaisarvioitua.

Uusimmat julkaisut on listattu ETK:n sivulla:

Julkaisut digitaalisesti Julkarista

ETK:n julkaisut ovat saatavilla digitaalisesti julkaisuarkisto Julkarista, jopa 1960-luvulta lähtien. ETK:n julkaisusarjan ulkopuolella julkaistuista tutkimusartikkeleista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan artikkelin rinnakkaistallenne Julkarissa, josta ne ovat avoimen julkaisemisen periaatteen mukaan kaikkien saatavilla.

ETK:n julkaisut.

Lue lisää:


Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2020–2024

Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2015–2019


Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjetta sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Vertaisarvioidun julkaisun tunnus.