Eläketurvakeskus julkaisee tutkimuksia omassa Eläketurvakeskuksen tutkimuksia -julkaisusarjassaan sekä tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa. Valtaosa Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta on vertaisarvioitua.

Julkaisut digitaalisesti Julkarista

ETK:n kaikki julkaisut aina 1960-luvulta lähtien ovat saatavilla digitaalisesti julkaisuarkisto Julkarista. ETK:n julkaisusarjan ulkopuolella julkaistuista tutkimusartikkeleista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan artikkelin rinnakkaistallenne Julkarissa, josta ne ovat avoimen julkaisemisen periaatteen mukaan kaikkien saatavilla. Uusimmat julkaisut on listattu myös ETK:n sivulla:

Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjetta sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Vertaisarvioidun julkaisun tunnus.

Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2020–2024

Julkaisut tutkimusohjelmakaudella 2015–2019