TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa täydentävät vuosittain tasausvastuuta perustekoron verran.

Perustekorko on 18 prosenttia TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan tietyin rajoituksin lasketusta ja eläkevastuilla painotetusta keskimääräisestä vakavaraisuudesta.

Eläketurvakeskus laskee perustekoron arvon eläkelaitoksilta saatujen vakavaraisuustietojen perusteella kaksi kertaa vuodessa.

Perustekorot julkaistaan Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.