TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa täydentävät vuosittain tasausvastuuta perustekoron verran.

Perustekorko on 18 prosenttia TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan tietyin rajoituksin lasketusta ja eläkevastuilla painotetusta keskimääräisestä vakavaraisuudesta.

Eläketurvakeskus laskee perustekoron vertailuarvon eläkelaitoksilta saatujen vakavaraisuustietojen perusteella kaksi kertaa vuodessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat perustekorot julkaistaan Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Aiheesta muualla: