Eläketurva perustuu Slovakiassa työntekoon. Eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Pakollinen rahastoeläkejärjestelmä (ns. II pilari) on ollut voimassa vuodesta 2005 alkaen.

Tarveharkintaista vähimmäisetuutta voidaan maksaa niille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen. Lakisääteisen ja pakollisen rahastoeläkkeen lisäksi eläketurvaa voi täydentää vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä.

Hallinto

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.