Ulkomaantyön vakuuttaminen

Ulkomailla työskentely voi vaikuttaa siihen, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu. Tämä tarkoittaa, mihin maahan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut kuten eläkevakuutusmaksut maksetaan, ja mistä maasta saadaan etuudet. Selvitä etukäteen, millä tavalla sosiaaliturvasi järjestetään kohdemaassa. EU/ETA-maissa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevä voi hakea Eläketurvakeskukselta todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Tutustu tarkemmin, millä edellytyksillä Suomen sosiaaliturva voi säilyä myös ulkomailla työskentelyn ajan. EU:n sosiaaliturva-asetus sekä Suomen solmimat kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset määrittävät minkä maan sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelevä kuuluu.

Lähetetyn työntekijän todistus

Eläketurvakeskuksen myöntämällä maksuttomalla todistuksella (EU-maissa A1) osoitetaan, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu ulkomailla työskennellessään. Jos todistusta ei haeta tai sitä ei voida myöntää, henkilö ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Todistusta, myös poikkeuslupaa, haetaan sähköisestä asiointipalvelusta.

Hae todistusta asiointipalvelussa

Sosiaaliturvan järjestäminen ja maksut Suomessa

Suomessa työnantajan tulee järjestää työntekijänsä sosiaaliturvaan liittyvät vakuutukset. Tämä koskee sekä suomalaisia että ulkomaisia työnantajia. Katso ohjeet ja yhteystiedot lakisääteisten sosiaalivakuutusten järjestämiseksi asiointipalvelustamme.

Selvitä sosiaalivakuutusmaksut

Työskentely ulkomailla

Ulkomailla työskentelevä kuuluu pääsääntöisesti työskentelyvaltionsa sosiaaliturvaan. Tilapäisesti ulkomaille työskentelemään lähetetty työntekijä, yrittäjä tai apurahansaaja voi kuitenkin kuulua ulkomailla työskentelyn ajan Suomen sosiaaliturvaan.

Suomesta ulkomaille

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka pitkään voin olla lähetetty työntekijä? Tarvitsenko A1-todistuksen, kun teen etätyötä ulkomailla? Katso vastauksemme yleisimpiin kysymyksiin.

Usein kysyttyä ulkomaantyön vakuuttamisesta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.