Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksu vuonna 2024

Kevan jäsenyhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät.

VuosiPalkkaperusteinen eläkemaksu keskimäärinTyöntekijän maksuosuus alle 53 v. ja väh. 63 v.Työntekijän maksuosuus 53-62 v.
202424,4 %7,15 %8,65 %

Palkkaperusteinen maksu, keskimäärin 24,4 prosenttia palkoista, muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työkyvyttömyyseläkemaksusta. Työansiopohjainen eläkemaksu sisältää työntekijän maksuosuuden ja on kaikilla työnantajilla 23,6 prosenttia palkoista. Työkyvyttömyyseläkemaksu vaihtelee suuremmilla työnantajilla myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan, ja on keskimäärin 0,8 prosenttia palkoista. Pientyönantajilla ja uusilla työnantajilla ensimmäisen 5 vuoden ajan työkyvyttömyyseläkemaksu on 0,8 prosenttia palkoista.

Lisäksi kunnat ja hyvinvointialueet maksavat tasausmaksua, jonka kokonaismäärä on 632 milj. euroa (arviolta 2,75 prosenttia palkkasummasta) vuonna 2024. Tasausmaksulla katetaan TyEL:n maksutason ja Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän kestävän maksutason erotus.

Työntekijän eläkemaksu on sama kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu. Työntekijän maksuosuus on keskimäärin arviolta 7,56 prosenttia Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän palkkasummasta.

Kokonaismaksukertymän arvioidaan olevan 27,15 % Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän palkoista.

Aiheesta muualla:

Valtion eläkemaksu vuonna 2024

Valtion eläkejärjestelmässä peritään eläkemaksua vuonna 2024 seuraavasti:

VuosiPalkkaperusteinen eläkemaksu keskimäärinTyöntekijän maksuosuus alle 53 v. ja väh. 63 v.Työntekijän maksuosuus 53-62 v.
202424,81 %7,15 %8,65 %

Valtion eläkejärjestelmässä on käytössä vain palkkaperusteinen eläkemaksu, joka vastaa Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteista eläkemaksua. Työntekijän maksuosuus on keskimäärin arviolta 7,70 prosenttia valtion eläkejärjestelmän palkkasummasta.

Kaikki valtiotyönantajien maksamat eläkemaksut maksetaan Valtion Eläkerahaston tilille. Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä työnantajilta.

Valtion Eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen valtion eläkeasioiden hoitamisesta.

Valtion palveluksessa eläkkeensaajille karttuneet eläkkeet maksetaan valtion talousarvioon varatuista rahoista. Valtion Eläkerahastosta tuloutetaan eläkkeiden kustantamiseen vuosittain euromäärä, joka vastaa 40 prosenttia valtion palveluksessa eläkkeensaajille kertyneistä eläkkeistä. Loput näistä eläkkeistä katetaan muilla valtion talousarvion tuloilla eli esimerkiksi verorahoilla.

Aiheesta muualla:

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksu vuonna 2024

VuosiKirkon seurakuntien palkkaperusteinen eläkemaksuKirkon keskusrahaston ja kirkollisten yhdistysten palkkaperusteinen eläkemaksuTyöntekijän maksuosuus alle 53 v. ja väh. 63 v.Työntekijän maksuosuus 53-62 v.
202428,7 %34,5 %7,15 %8,65 %

Evankelis-luterilaisen kirkon palkkaperusteinen eläkemaksu on seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä 28,7 prosenttia palkoista ja kirkon keskusrahastolla ja kirkollisilla yhdistyksillä 34,5 prosenttia palkoista.

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, joka on sama kuin yksityisten alojen palkansaajien TyEL:n mukainen työntekijän työeläkevakuutusmaksu. Työntekijän eläkemaksu on keskimäärin arviolta 7,74 prosenttia kirkon eläkejärjestelmän palkoista.

Kokonaismaksukertymä on arviolta 28,97 prosenttia palkkasummasta. Eläkemaksujen lisäksi seurakunnilta peritään erillisenä eläkerahastomaksuna 5,0 prosenttia vuoden 2022 kirkollisveron tuotosta.

Evankelis-luterilaisen kirkon eläkemaksut maksetaan Kirkon eläkerahaston tilille. Keva huolehtii eläkemaksujen perinnästä työnantajilta. Erillisen eläkerahastomaksun Kirkon eläkerahasto perii itse työnantajilta.

Kirkon eläkerahasto maksaa Kevalle valtiovarainministeriön vahvistaman korvauksen evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasioiden hoitamisesta.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.