VEKL-etuudet ja niistä aiheutuneet hoitokulut selvitellään vuosittain Eläketurvakeskuksessa tehtävässä VEKL-selvittelyssä. Valtio kustantaa VEKL-etuudet ja niihin liittyvät hoitokulut.

Työeläkkeeseen verrattavaa VEKL-etuutta karttuu VEKL-lain (laki valtion varoista suoritettavan eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta) mukaan. VEKL-etuutta karttuu henkilölle, joka on

  • alle kolmivuotiaan lapsensa hoitamisen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötä ja saa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) mukaista tukea
  • suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon
  • suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon tai
  • suorittanut ammatillisen perustutkinnon.

Etuutta karttuu etuuden perusteena olevasta laskennallisesta tulosta.

Valtio korvaa VEKL-etuuden määrän sitä maksaneelle eläkelaitokselle. Lisäksi valtio korvaa VEKL:n hoidosta aiheutuneita kuluja Kansaneläkelaitokselle, Eläketurvakeskukselle, Ahvenanmaan kunnille ja Ahvenanmaan Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetille. VEKL-selvittely tehdään Eläketurvakeskuksen kautta. Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on esitetty VEKL:n mukainen toteutunut valtion korvaus ja etuusmeno vuosilta 2006-2022.

VuosiValtion osuus €Etuusmeno €
2006 101 000 1 000
2007 99 000 18 000
2008 174 000 72 000
2009 298 000 195 000
2010 903 000 402 000
2011 1 179 000 622 000
2012 1 273 000 1 001 000
2013 1 700 000 1 452 000
2014 2 244 000 2 095 000
2015 3 061 000 2 913 000
2016 4 068 000 3 927 000
2017 5 374 000 5 304 000
2018 6 948 000 6 902 000
20198 884 0008 812 000
202011 048 00010 884 000
202112 997 00012 959 000
202215 568 00015 532 000
202319 493 00019 457 000

Eläkelaitoksen osuus VEKL-selvittelyssä

Eläkelaitoksen osuus VEKL-selvittelyssä on hyvitys sen maksamista VEKL-etuuksista.

Muut osuudet VEKL-selvittelyssä

Kansaneläkelaitoksen osuus määräytyy Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakeskuksen sopimuksen mukaisesti tutkintotietojen ilmoittamisesta aiheutuneiden kulujen mukaan.

Eläketurvakeskuksen osuus määräytyy tutkintoihin ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitoon liittyvien ilmoitusten lukumäärän mukaan.

Ahvenanmaan kuntien ja Ahvenanmaan Arbetsmarknads- och studieservicemyndighetin osuudet määräytyvät tutkintoihin ja alle kolmivuotiaan lapsen hoitoon liittyvien ilmoitusten aiheuttamien kulujen mukaan.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.