Rahastoonsiirtovelvoite määrittelee sen, miten TyEL:n ja MEL:n mukaista toimintaa vakuuttavan eläkelaitoksen tulee vuosittain hyvittää (korkouttaa) rahastojaan. Rahastoonsiirtovelvoite koostuu täydennyskertoimesta, osaketuottokertoimesta ja rahastokorosta.

Jokainen TyEL-eläkelaitos ja Merimieseläkekassa on velvollinen vuosittain

  • hyvittämään vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkerahastoja rahastokoron verran
  • tukemaan vanhuuseläkevastuita täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla
  • siirtämään osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen osaketuottokertoimen viidesosaa vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja tasausvastuun tuoton.

Täydennyskerroin määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden ja osaketuottokerroin eläkelaitosten osakesijoitusten keskimääräisen vuosituoton perusteella. Rahastokorko (3 %) on eläkkeen pääoma-arvon laskennassa käytettävä tekninen korko.

Lue lisää ETK.fi:stä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.