Suomessa keskimääräinen vanhuuseläke on Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin vertailussa noin 1 600 euron paikkeilla ja ostovoimalla mitattuna noin 1 300 euroa.  

Suomessa euromääräinen keskieläke on selvästi EU:n keskiarvoa korkeampi. Euromääräisissä eläkkeissä on isoja maaeroja, jotka tasoittuvat, kun otetaan huomioon maiden hintatasojen vaihtelut eli katsotaan, paljonko niillä on ostovoimaa. Myös ostovoimaltaan keskimääräinen vanhuuseläke on Suomessa Euroopan keskitasoa korkeampi. (Alla kuvassa: Ostovoima = PPS/kk, purchasing power standard.)

Vanhuuseläke Euroopan maissa 2019

Tilastot ovat suuntaa-antavia, sillä eläketasoja on vaikea vertailla kansainvälisesti järjestelmien merkittävien erojen takia. Vertailutiedot eivät sisällä kaikkien maiden osalta lakisääteistä eläketurvaa täydentäviä työmarkkinoilla sovittuja lisäeläkkeitä, joihin palkansaajat useissa maissa kuuluvat. Lisäksi vertailu ei ota huomioon verotuksen vaikutusta lopullisen eläkkeen määrään. 

Luvut on laskettu Eurostatin tilastotietokannasta jakamalla vanhuuseläkemenot vanhuuseläkkeen saajien lukumäärällä. Laskenta- ja tilastointitavasta johtuen tiedot saattavat erota kansallisista keskieläketiedoista.  

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.