Eläketurvakeskus (ETK) valvoo yrittäjien eläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla massavertailuilla sekä erilaisilla ulkoisilla valvontaimpulsseilla.

Yksittäisiä valvontaimpulsseja ovat esimerkiksi erilaiset

  • henkilöiden tekemät selvittelypyynnöt
  • eläkelaitoksen, viranomaisen tai muun sidosryhmän tiedustelut ja ilmoitukset.

Lisäksi TyEL-vakuuttamisen valvonnan yhteydessä tulee esiin tilanteita, joissa työntekijöiden vakuuttamisen lisäksi selvitetään yrittäjän oma YEL-vakuutus.

Yritystoiminta vakuutetaan, kun yrittäjän YEL-työtulo (työpanoksen arvo) nousee yli vuosittaisen alarajan, vaikka yritystoimintaan käytettävä ajallinen työpanos jäisikin pieneksi.

Lue lisää:

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä elinkeinoyhtymien osakkaiden valvonta

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (mm. toiminimellä yritystoimintaa harjoittavat henkilöt) ovat suurin ryhmä (noin 150 000 henkilöä), jonka YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä ETK  vuosittain valvoo. Lisäksi ETK selvittää vuosittain noin 30 000 elinkeinoyhtymän osakkaan eli henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisen.

ETK saa käyttöönsä tiedot näille henkilöille yritystoiminnan perusteella syntyneestä verotettavasta ansiotulosta sekä jaetusta verotettavasta ansiotulosta. Tätä tietoa verrataan YEL-vakuutustietoihin. Selvittelyyn ryhdytään, jos verotuksessa on ansiotuloa, mutta henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta.

Tämä vahvistettuun verotustietoon perustuva valvonta on jälkikäteistä, mutta hyvin kattavaa. Vuosittain tämän vertailun perusteella selvitettäväksi tulee noin 4 000 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus.

Osakeyhtiön osakkaiden valvonta

Osakeyhtiön osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuus selvitetään työnantajavalvonnan yhteydessä tulorekisteritietojen avulla. ETK valvoo työnantajien vakuuttamisvelvollisuutta tulorekisteritietojen perusteella ja samalla saadaan tietoa myös osakeyhtiön osakkaiden ansioista.

Tietoa hyödynnetään osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuutta valvottaessa. Tätä kautta tarkempaan tarkasteluun tulee vuosittain muutaman kymmenen osakeyhtiön osakkaan YEL-vakuuttaminen.

Laskutuspalveluyritysten kautta työskentelevien yrittäjien valvonta

Laskutuspalveluja käyttävien itsensä työllistävien henkilöiden valvonta perustuu tulorekisteriin ilmoitettuihin tietoihin. Yleensä laskutuspalvelua käyttävät, ns. kevytyrittäjät tekevät työtä työeläkelaeissa tarkoitettuina yrittäjinä. Laskutuspalveluyritysten maksamia ansioita verrataan laskutuspalvelun kautta laskuttaneen henkilön YEL-vakuutustietoihin. Vakuuttamisvelvollisuuden selvittäminen aloitetaan, jos tulorekisteriin on ilmoitettu ansioita, eikä henkilöllä ole valvontavuonna YEL-vakuutusta.

Laskutuspalveluyritysten kautta laskuttaneiden henkilöiden valvonnassa selvitettäväksi tulee vuosittain noin 50 000 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus. Määrän arvioidaan kasvavan.

Ennaltaehkäisevä valvonta

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan.

Eläketurvakeskus lähettää heti aktiivisen yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tiedotekirjeen yrittäjälle vakuuttamisvelvollisuudesta.

Tiedotekirjeessä kerrotaan yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yrittäjätoimintansa.

Tiedotekirje vakuuttamisohjeineen lähetetään yrittäjille, jotka rekisteröityvät Verohallinnon rekisteriin arvonlisäverovelvollisiksi.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.