Blogg

22.10.2021 Mikko Kautto

Konsekvenserna av förslagen att höja arbetspensionerna

Höjda arbetspensioner och förbättrat arbetspensionsindex igen dykt upp med kraft i den offentliga debatten. Debatten kom igång genom ett skriftligt spörsmål som ställdes av 23 socialdemokratiska riksdagsledamöter. I det skriftliga spörsmålet har det slagits samman två motioner, varav ingendera tidigare har fått tillräckligt stort understöd för att gå vidare. Den synliga gemensamma nämnaren i dem är en vilja att förbättra arbetspensionernas nivå, och å andra sidan den stora ökning av pensionsutgiften som följer av detta.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.