Britannian ero EU:sta tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi vuoden 2020 loppuun kestänyt siirtymäkausi, jonka aikana jatkettiin EU:n sosiaaliturva-asetuksen sääntöjen soveltamista.

1.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin uusiin työkomennuksiin sovelletaan EU:n ja Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta ja A1-todistus myönnetään kyseisen sopimuksen perusteella.

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimus voimaan 1.1.2021

EU ja Britannia solmivat kauppa- ja yhteistyösopimuksen, jota sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Sopimuksessa on kattavat määräykset sosiaaliturvan soveltamisesta maiden välillä liikkuviin henkilöihin, muun muassa lähetettyihin työntekijöihin. Sopimuksessa ei ole kuitenkaan poikkeuslupaa koskevia säännöksiä.

A1-todistukset Britanniaan

Britanniaan lähtevien henkilöiden sosiaaliturvaan sovelletaan Britannian erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetusta tai EU:n ja Britannian välistä kauppa- ja yhteistyösopimusta riippuen siitä, milloin henkilön oleskelu tai työskentely Britanniassa on alkanut.

Erosopimusta ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetuksen lainvalintasääntöjä voidaan soveltaa henkilöihin, jotka ovat olleet ennen 1.1.2021 rajat ylittävässä tilanteessa EU:n ja Britannian välillä, esimerkiksi lähetettyinä työntekijöinä.

1.1.2021 alkaviin uusiin, Britanniaan suuntautuviin työkomennuksiin sovelletaan kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen perusteella Britanniaan lähetetty työntekijä voi tietyin edellytyksin kuulua 24 kk työskentelyn ajan edelleen lähtömaansa sosiaaliturvaan.

Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen edellyttää lähetetyn työntekijän A1-todistuksen hakemista Eläketurvakeskukselta. Todistusta voidaan hakea myös takautuvasti.

Ennen 1.1.2021 myönnetyt A1-todistukset ovat voimassa normaalisti siihen saakka kuin ne on myönnetty edellyttäen, että henkilö on keskeytyksettä rajat ylittävässä tilanteessa. Jos todistus on haettu ja myönnetty ajalle, joka jatkuu 1.1.2021 jälkeen, on se voimassa A1-todistuksella merkityn ajan.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.