Eläkekatolla tarkoitetaan yleensä (euromääräistä) rajaa, joka toimii maksettavan eläkkeen ylärajana. Yleisimmin eläkekattotavoitetta on toteutettu asettamalla työansioon perustuva eläkepalkkakatto, eli palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei kerry.

Suomen työeläkejärjestelmässä palkansaajilla ei ole eläkkeen perusteena olevien ansioiden (eläkepalkka) tai eläkkeen euromääräistä ylärajaa. Useissa muissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvalle eläkkeelle on asetettu eläkepalkka- tai eläkekatto.

Eläkekatto on mahdollista murtaa erinäisin lakisääteistä eläketurvaa täydentävin lisäeläkejärjestelyin, jotka ovat osassa maita pakollisia. Yleistäen voitaneen sanoa, että mitä matalammalla tasolla eläkepalkkakatto on, sitä suuremmassa roolissa erilaiset katon puhkaisevat lisäeläkejärjestelmät maassa yleensä ovat. Niiden kattavuus kuitenkin vaihtelee maittain.

Alla olevassa kuvassa on vertailtu eri maiden eläkepalkkakattoja ja keskipalkkoja. Useimmissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava eläkepalkkakatto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen. Kuvan jälkeen esitettävässä taulukossa on esitetty eläkekattojen euromääriä eräissä maissa pyöristettynä kymmenen euron tarkkuudelle.

Eläkekattoa ei ole Suomen lisäksi esimerkiksi Islannissa, Virossa, Unkarissa, Portugalissa eikä Romaniassa.

Euromääräisesti eläkepalkkakatto on korkein Yhdysvalloissa, noin 11600 euroa kuukaudessa ja matalin Ranskassa, noin 3400 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Eläkepalkkakatto on vertailumaissa noin 1-3 kertaa maan keskipalkan suuruinen.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkepalkkakatto ja eläkekatto eräissä maissa (2022)

MaaEläkepalkkakatto €/kkEläkekatto €/kk
Belgia5 9603 000
Espanja4 1403 060
Italia8 750
Itävalta6 620
Kreikka6 500
Luxemburg11 5709 190
Ranska (yleinen järjestelmä)3 4301 710
Ranska AGIRC-ARRCO (lisäeläke)27 420
Ruotsi4 180
Saksa: vanhat osavaltiot7 050
Saksa: uudet osavaltiot6 750
Norja6 530
Sveitsi7 140 (BVG)2 380 (AHV)
USA11 6303 400
Kanada 3 950870
– ei kattoa
AHV = Sveitsin lakisääteinen eläkejärjestelmä
BVG = Sveitsin lisäeläkejärjestelmä

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.