Eläkekatolla tarkoitetaan yleensä (euromääräistä) rajaa, joka toimii maksettavan eläkkeen ylärajana. Yleisimmin eläkekattotavoitetta on toteutettu asettamalla työansioon perustuva eläkepalkkakatto, eli palkkaraja, jonka ylittävältä osalta eläkettä ei kerry.

Suomen työeläkejärjestelmässä palkansaajilla ei ole eläkkeen perusteena olevien ansioiden (eläkepalkka) tai eläkkeen euromääräistä ylärajaa. Useissa muissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvalle eläkkeelle on asetettu eläkepalkka- tai eläkekatto.

Eläkekatto on mahdollista murtaa erinäisin lakisääteistä eläketurvaa täydentävin lisäeläkejärjestelyin, jotka ovat osassa maita pakollisia. Yleistäen voitaneen sanoa, että mitä matalammalla tasolla eläkepalkkakatto on, sitä suuremmassa roolissa erilaiset katon puhkaisevat lisäeläkejärjestelmät maassa yleensä ovat. Niiden kattavuus kuitenkin vaihtelee maittain.

Alla olevassa kuvassa on vertailtu eri maiden eläkepalkkakattoja ja keskipalkkoja. Useimmissa maissa lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä karttuvaa eläkettä rajoittava eläkepalkkakatto on noin 1–2 kertaa maan keskipalkan suuruinen. Kuvan jälkeen esitettävässä taulukossa on esitetty eläkekattojen euromääriä eräissä maissa pyöristettynä kymmenen euron tarkkuudelle.

Alankomaissa, Irlannissa, Iso-Britanniassa, Portugalissa, Suomessa, Tanskassa ja Virossa ei ole eläkepalkka- eikä eläkekattoa.

Lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkepalkkakatto ja eläkekatto eräissä maissa (2018)

MaaEläkepalkkakatto €/kkEläkekatto €/kk
Belgia4 6402 470
Espanja3 6003 010 *
Italia8 360
Itävalta5 130
Kreikka5 8602 470
Luxemburg9 9908 230
Ranska3 3101 660
Ranska: ARRCO9 930
Ranska: AGIRC26 490
Ruotsi4 130
Saksa: vanhat osavaltiot6 500
Saksa: uudet osavaltiot5 800
Norja: lakisääteinen6 140
Norja: lisäeläke (OTP)10 380
Sveitsi6 340 (BVG)2 030 (AHV)
USA9 4702 470
Kanada3 180770
ei kattoa
* eläke maksetaan 14 kertaa vuodessa, taulukossa esitetty laskennallinen 12 kuukausittaisen suorituksen eläkekatto
AHV = Sveitsin lakisääteinen eläkejärjestelmä
BVG = Sveitsin lisäeläkejärjestelmä
OTP = Norjan lisäeläkejärjestelmä

Aiheesta muualla: