Tältä sivulta löydät keskimääräiset käsittelyajat Eläketurvakeskuksessa käsiteltäviin asioihin, jotka ovat tulleet vireille joko työntekijän, työnantajan tai yrittäjän aloitteesta. Käsittelyaika on aika asian vireilletulosta ratkaisun antamiseen.

Ilmoitetut ajat ovat keskiarvoja, joten osa hakemuksista käsitellään ilmoitettua aikaa nopeammin ja osa hitaammin. Käsittelyaika on pidempi hakemuksissa, joissa asian ratkaisemiseksi tarvitsee pyytää lisäselvitystä.

  • Ratkaisu työntekijän tai yrittäjän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana, jos ratkaisu ei edellytä yhteydenottoa ulkomaan viranomaiseen, 4 viikkoa.
    Tähän ryhmään kuuluu mm. suurin osa lähetettyjä työntekijöitä ja yrittäjiä koskevista ratkaisuista (työskentely ulkomailla alle 2 vuotta) ja kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa työskentelyä koskevat ratkaisut, kun henkilö asuu Suomessa.
  • Ratkaisu työntekijän tai yrittäjän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn aikana, jos asian ratkaisemiseksi tarvitaan yhteydenotto ulkomaan viranomaiseen, 4 kuukautta.
    Käsittelyajat vaihtelevat maittain. Keskimääräistä huomattavasti pidempi käsittelyaika saattaa olla hakemuksissa, jotka koskevat työskentelyä mm. Norjassa, Romaniassa, Tanskassa, Unkarissa tai Yhdysvalloissa. Esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä lähtee tekemään työtä Norjaan yli 2 vuodeksi tai yrittäjänä/apurahansaajana Yhdysvaltoihin yli vuodeksi (ns. poikkeuslupahakemus), ratkaisu Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta voi kestää yli vuoden.
  • Päätös ulkomaisen työnantajan vapauttamisesta työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesta vakuuttamisvelvollisuudesta, 1 kuukausi.
  • Päätös siitä, sovelletaanko työhön työntekijän eläkelakia (TyEL), yrittäjän eläkelakia (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelakia (MYEL), 4 kuukautta.
  • Eläkepäätös henkilölle, jolla ei ole työeläkelakien mukaista työskentelyä, 2 kuukautta.
  • Päätös yrittäjän ottamisesta omasta hakemuksesta takaisin YEL-vakuuttamisvelvolliseksi, 1 viikko.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.