Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaan TyEL-eläkelaitoksilla ja Merimieseläkekassalla on siirtovelvoite osaketuottosidonnaiseen lisävakuutusvastuuseen. Vuosittainen siirto on suuruudeltaan osaketuottokertoimen viidesosaa vastaavan vanhuus-, työkyvyttömyys-  ja tasausvastuun määrä.

Osaketuottokerroin määräytyy TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan kehittyneissä valtioissa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteina olevien osakesijoitusten painotetun keskimääräisen vuosituoton perusteella, josta on vähennetty yksi prosenttiyksikkö.

Eläketurvakeskus laskee osaketuottokertoimen eläkelaitosten antamien toteutuneiden osaketuottotietojen perusteella kuukausittain. Osaketuottokerroin kalenterivuodelta saadaan, kun kaikkien kuukausien tuotot ovat tiedossa.

Työeläkevakuuttajat TELA laskee kvartaaleittain osakeindeksien painokertoimet, joita tarvitaan osaketuottosidonnaisen lisävakuutusvastuun ennakoinnissa. TELAn julkaisemat painokertoimiin liittyvät muistiot löytyvät TELAn verkkosivuilta (Eläkevarat ja talous > Osaketuoton ennakointi).

Osaketuottokerroin ja sen arviot julkaistaan Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Osaketuotuottokertoimen keskiarvo 2007 – 2023 on 6,75 %.

(Päivitetty 24.1.2024)

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.