Eläketurvakeskuksen ylin päättävä elin on edustajisto. Sen nimeää sosiaali- ja terveysministeriö. Edustajistossa on 30 jäsentä, jotka edustavat sosiaali- ja terveysministeriötä, valtiovarainministeriötä, työntekijöitä, työnantajia, yrittäjiä ja työeläkelaitoksia. Nykyisen edustajiston toimintakausi on 2020–2022.

Puheenjohtaja: kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi, STM
Varapuheenjohtaja: valtiosihteeri kansliapäällikkö Juha Majanen, VM

Työnantajien edustajat: hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting, toimitusjohtaja Olli Holmström, toimitusjohtaja Tuomas Aarto, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja Timo Lappi

Julkisten alojen työnantajien edustajat: johtava työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, neuvottelujohtaja Sari Ojanen

Työntekijöiden edustajat: hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Katja Syvärinen, 2. varapuheenjohtaja Jari Nilosaari, edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, johtaja Taina Vallander, puheenjohtaja Jonna Voima, toiminnanjohtaja Maria Löfgren, toiminnanjohtaja Mikko Salo

Maatalousyrittäjien edustajat: johtokunnan jäsen Kati Partanen, johtokunnan jäsen Asko Miettinen, puheenjohtaja Mats Nylund

Muiden yrittäjien edustajat: toiminnanjohtaja Satu Grekin, pääekonomisti Mika Kuismanen

Eläkekassojen edustaja: toimitusjohtaja Hannu Hokka

Eläkesäätiöiden edustaja: eläkesäätiön hallituksen puheenjohtaja Kari Kantola

Muiden yksityisten alojen eläkelaitosten edustajat: johtaja Leena Siirala, johtaja Mika Ahonen, lakiasiainjohtaja Tuula Kallio, johtaja Tiina Laine, toimitusjohtaja Päivi Huotari

Julkisten alojen eläkelaitosten edustajat: johtava asiantuntija Pertti Männistö, vanhempi neuvonantaja Tuula Colliander