Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus -sivulla esitellään vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyviä tilastotietoja. Eläkeuudistus toi mukanaan kaksi uutta eläkelajia, osittain varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen. Uudistus nostaa myös vanhuuseläkeikää portaittain.

Joka viides osittaista vanhuuseläkettä saava ylittänyt oman ikäluokan eläkeiän

Vuoden 2020 lopussa oli voimassa 29 000 osittaista vanhuuseläkettä. Miesten osuus eläkettä saaneista oli 58 prosenttia.

Lähes 90 prosenttia oli valinnut eläkkeensä 50 prosentin tasoisena, jolloin keskimääräinen eläke oli suuruudeltaan 810 €/kk. 50 prosentin eläkkeiden mediaani oli 720 €/kk. 25 prosentin tasoisia eläkkeitä oli vuoden lopussa voimassa runsaat 4 000. Näiden eläkkeiden keskimääräinen suuruus oli 420 €/kk ja mediaani 370 €/kk.

Valtaosa osittaisista vanhuuseläkkeistä alkaa ennen varsinaisen vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Vuoden 2020 lopussa joka viides osittaisella vanhuuseläkkeellä olleista sai eläkettä vielä oman ikäluokan vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, naiset hieman yleisemmin kuin miehet. Erot 25 prosentin ja 50 prosentin eläkkeiden välillä olivat pieniä.

Lue lisää:

Työuraeläkkeellä 62 henkilöä vuoden 2020 lopussa

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voi saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuoden 2018 keväällä.

Työuraeläke 2018–2020

201820192020
Hakijoita101111208
Alkaneita eläkkeitä212772
 – keskieläke €/kk1 8702 0812 173
Eläkkeensaajia 31.12.51562

Lue lisää:

Uusin julkaisu:

Lisätietoa tilastopalvelusta: