Uudet eläkelajit ja eläkeuudistus -sivulla esitellään vuoden 2017 eläkeuudistukseen liittyviä tilastotietoja. Eläkeuudistus toi mukanaan kaksi uutta eläkelajia, osittain varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen. Uudistus nostaa myös vanhuuseläkeikää portaittain.

Vuoden 2023 lopussa lähes 60 000 sai osittaista vanhuuseläkettä

Kuvion data Excel-taulukkona

Vuonna 2023 osittaista vanhuuseläkettä saaneiden kokonaismäärä nousi edelleen ja oli vuoden lopussa 57 000. Nousu jatkui siitäkin huolimatta, että viime vuonna alkoi uusia osittaisia vanhuuseläkkeitä selvästi edellisvuoden ennätysmäärää vähemmän.

Kuitenkin myös viime vuonna alkoi uusia eläkkeitä reilusti aiempaa vakiintunutta tasoa enemmän. Vuonna 2023 alkoi 21 000 uutta eläkettä. Määrä oli 1,5-kertainen vuotta 2022 edeltävään tasoon nähden.

Vuoden 2022 hakemusmäärän voimakkaaseen nousuun loppuvuodesta oli syynä poikkeuksellinen indeksikehitys, joka houkutteli jäämään eläkkeelle vuoden lopulla. Ilmiö toistui myös viime vuonna, mutta selvästi vaimeampana kuin edellisvuonna. Hyöty eläkkeen aikaistamisesta edullisen eläkeindeksin vuoksi oli vähäinen.

Viime vuonna 15 prosenttia vuonna 1962 syntyneistä valitsi osittaisen vanhuuseläkkeen. Heille maksettu eläke oli keskimäärin 750 €/kk. Koska ikäluokan osittaiset eläkkeet alkoivat pääosin heti 61 vuoden iän täyttämisen jälkeen, varhennusaika oli keskimäärin 46 kuukautta. Se merkitsi ikäluokassa keskimäärin 170 euron varhennusvähennystä 50 prosentin tasoisessa eläkkeessä.

(Päivitetty 6.6.2024)

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Työuraeläkkeellä 147 henkilöä vuoden 2023 lopussa

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa tuli voimaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen on voinut saada vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, jolla on takanaan vähintään 38 vuoden työura rasittavassa ja kuluttavassa työssä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat vuonna 2018. Työuraeläkettä voidaan maksaa 63 vuoden iän ja vanhuuseläkkeen alaikärajan välisenä aikana, joten viime vuonna alkanut työuraeläke voi jatkua enintään 1,5 vuoden ajan.

Työuraeläkkeitä on kuuden vuoden aikana hakenut 1 500 henkilöä, joista joka kolmas on jäänyt työuraeläkkeelle. Hakijoista monelle on myönnetty suoraan työkyvyttömyys- tai vanhuuseläke. Osa hakemuksista on kuitenkin hylätty. Hakemusten hylkäysperusteet ovat useimmiten liittyneet työn kuluttavuuden ja rasittavuuden kriteereihin.

Työuraeläke 2018–2023

201820192020202120222023
Hakijoita101111208266352413
Alkaneita eläkkeitä21277284119134
 – keski­eläke €/kk1 8702 0812 1732 0742 1152 410
Eläkkeen­saajia 31.12.5156275104147

(Päivitetty 6.6.2024)

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Uusin julkaisu:

Lisätietoa tilastopalvelusta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.