Maltan lakisääteinen eläketurva jakautuu vakuutusmaksuihin perustuvaan työeläkkeeseen ja tuloharkintaiseen vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Kaikkia vakuutettuja koskeva ansioperusteinen eläkejärjestelmä tuli voimaan vuonna 1979. Sitä ennen maksettujen vakuutusmaksujen perusteella karttuneet työeläke-etuudet ovat tasasuuruisia.

Eläkejärjestelmä rahoitetaan yleisellä sosiaalivakuutusmaksulla. Maksusta rahoitetaan lisäksi muut sosiaalimenot ja järjestelmä toimii jakoperiaatteella.

Eläkeikä nousee asteittain, ja se on 65 vuotta vuonna 2027.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan lisäeläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

  • Maltan eläkejärjestelmä on osa keskitettyä sosiaalivakuutusjärjestelmää, joka kuuluu perhe- ja sosiaaliasioita hallinnoivan ministeriön (Ministry for the Family and Social Solidarity, MFSS) alaisuuteen. Ministeriö myös valvoo järjestelmää.
  • Sosiaalivakuutusosasto (Dipartiment Tas-Sigurtà Socjali) vastaa etuuksien maksamisesta. Osaston alaisuudessa toimii alueellisia toimistoja.
  • Valtiovarainministeriön alaisuuteen kuuluva veroviranomainen (Inland Revenue) hoitaa vakuutusmaksujen keräämisen.

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.