Eläketurvakeskuksen tutkimuksia -sarjassa julkaistaan tutkimuksia eläketurvasta ja -järjestelmästä sekä niihin läheisesti yhteydessä olevista aiheista.

Osa tutkimuksista on vertaisarvioitu. Eläketurvakeskuksen julkaisemissa vertaisarvioiduissa tutkimusjulkaisuissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) vertaisarviointitunnusta. Eläketurvakeskus on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen -ohjetta.

Vertaisarvioidun julkaisun tunnus.

Julkaisut ovat saatavilla digitaalisesti julkaisuarkisto Julkarista. Alla luetellaan uusimmat Tutkimuksia-sarjan julkaisut. Vanhempia julkaisuja voit etsiä ja ladata Julkarista.

Aiheesta muualla:

Uusimmat tutkimusjulkaisut

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.