Yleistiedoksiantona ilmoitetaan työeläkevakuuttamista tai eläkeasiaa koskevista päätöksistä tai asiakirjoista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon muulla tavoin.

Tiedoksiantoa koskevat ilmoitukset ovat nähtävillä Eläketurvakeskuksen verkkosivulla 7 + 30 päivää ilmoituksen julkaisupäivästä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla.

Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.

Yleistiedoksianto koskee seuraavia henkilöitä tai yhteisöjä.Yleistiedoksiannot, julkaistu 20.02.2023

Pikner Arno

Kaha Martin

Schmedtje Jari Dino

Adamson Vaiko

Juutinen Jaako Matti


Yleistiedoksiannot, julkaistu 03.03.2023

Siim Kolk

Riio Keskula

Margus Peets

Peter Boltunov

Janno Aasamägi


Yleistiedoksiannot, julkaistu 10.03.2023

Worx OÜ, Y-tunnus 3186439-7


Yleistiedoksiannot, julkaistu 21.03.2023

Eduards Napilnikovs

Timo Pekka Rissanen

Elmo Karro

Mario Soots

Janno Siidirätsep


Yleistiedoksiannot, julkaistu 24.03.2023

Taipale Hannu Tapani

Kets Marek