Yleistiedoksiantona ilmoitetaan sellaisista kehotuksista, päätöksistä tai ilmoituksista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon.

Eläketurvakeskus kehottaa työntekijän eläkelain (TyEL) 186 §:n sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia työnantajia järjestämään työntekijöidensä eläketurvan viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Työnantaja:

Kotisi OÜ

Tunnus: ei rekisteröity Suomessa

TyEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 15.11.2022


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla 08.12.2022 saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 17.11.2022.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on työntekijän eläkelain (TyEL) 186 § sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien työnantajien kustannuksella. Päätöksiä ja ilmoituksia ei ole voitu toimittaa työnantajien tietoon.


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Työnantaja:

Antonio Zucca, A.Z. Trading -nimisen toiminimen haltijana

1486590–2

TyEL-vakuuttamista koskevan ilmoituksen antopäivä: 07.11.2022


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla 15.12.2022 saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 08.11.2022.

Eläketurvakeskus kehottaa yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia yrittäjiä järjestämään eläketurvansa viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Yrittäjä:

Tarendi, Tarmo

060474-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 15.11.2022


Yrittäjä:

Kiil, Kaido

090177-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 15.11.2022


Yrittäjä:

Kaur, Arel

311276-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 11.11.2022


Yrittäjä:

Kreslins, Vairis

220394-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 15.11.2022


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä yleistiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla 13.12.2022 päivään saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 15.11.2022.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §  perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien yrittäjien kustannuksella. Päätöksiä ei ole voitu toimittaa yrittäjien tietoon.


Yrittäjä:

Parm, Raivo

241273-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 11.11.2022


Yrittäjä:

Kevend, Raido

040500A

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 11.11.2022


Yrittäjä:

Ploompuu, Olev

050484-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 11.11.2022


Yrittäjä:

Ounapuu, Tonis

040191-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 15.11.2022


Yrittäjä:

Svartström, Fredrik Emil 

310375-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 15.11.2022


Yrittäjä:

Geiba, Atis

280386-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 15.11.2022


Yrittäjä:

Paju, Priit

220679-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 15.11.2022


Yrittäjä:

Levonaho, Simo Jan Kristian

181090-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 11.11.2022


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöstä koskevan 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 15.11.2022.

Tiedoksianto on nähtävillä 22.12.2022 saakka.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että alla mainitun eläkkeenhakijan eläkepäätösasiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.


Henkilön nimi ja syntymäaika:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

Eläkepäätöksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv.