Yleistiedoksiantona ilmoitetaan työeläkevakuuttamista tai eläkeasiaa koskevista päätöksistä tai asiakirjoista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon muulla tavoin.

Tiedoksiantoa koskevat ilmoitukset ovat nähtävillä Eläketurvakeskuksen verkkosivulla 7 + 30 päivää ilmoituksen julkaisupäivästä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla.

Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.

Yleistiedoksianto koskee seuraavia henkilöitä tai yhteisöjä.


Yleistiedoksiannot, julkaistu 25.03.2024

Kao Andres

Susi Ervin

Kossal Kristjan

Carbune Daniel

Egbo Darlington Emeka

Veide Matiss

Seniks Vadims

Smirnov Aleksandr

Pronin Aleksandr

Christina`s Beauty OÜ Y-tunnus 2914945-8


Yleistiedoksiannot, julkaistu 09.04.2024

Juozapaitis Andrius

Kukk Sander

Tongwa Efuetanjoh Yannick

Buzeniuk Oleh

Elenski Plamen

Orro Herkki

Rooger RaidoEläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.