Yleistiedoksiantona ilmoitetaan sellaisista kehotuksista, päätöksistä tai ilmoituksista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon.

Eläketurvakeskus kehottaa työntekijän eläkelain (TyEL) 186 §:n sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia työnantajia järjestämään työntekijöidensä eläketurvan viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on työntekijän eläkelain (TyEL) 186 § sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien työnantajien kustannuksella. Päätöksiä ja ilmoituksia ei ole voitu toimittaa työnantajien tietoon.


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan ilmoituksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Eläketurvakeskus kehottaa yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia yrittäjiä järjestämään eläketurvansa viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Yrittäjä:

Manninen, Sami-Veikko

241077-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 11.01.2022


Yrittäjä:

Kisembo-Kahigwa, Jack

010182-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 11.01.2022


Yrittäjä:

Tuupanen, Marko Tapani

160866-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 11.01.2022


Yrittäjä:

Etumudur Oruwa, Noyenim

200395-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 11.01.2022

 


Yrittäjä:

Hakkarainen, Jari Oiva Tapani

161268-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 11.01.2022


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä yleistiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla 09.02.2022 päivään saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 11.01.2022.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §  perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien yrittäjien kustannuksella. Päätöksiä ei ole voitu toimittaa yrittäjien tietoon.


Yrittäjä:

Jover Tamayo, Lisbet

050789-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 10.01.2022


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöstä koskevan 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 11.01.2022.

Tiedoksianto on nähtävillä 17.02.2022 saakka.

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että alla mainitun eläkkeenhakijan eläkepäätösasiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki.


Henkilön nimi ja syntymäaika:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

Eläkepäätöksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv saakka.