Yleistiedoksiantona ilmoitetaan työeläkevakuuttamista tai eläkeasiaa koskevista päätöksistä tai asiakirjoista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon muulla tavoin.

Tiedoksiantoa koskevat ilmoitukset ovat nähtävillä Eläketurvakeskuksen verkkosivulla 7 + 30 päivää ilmoituksen julkaisupäivästä.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tiedoksiantoa koskeva ilmoitus on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla.

Tiedoksi annettavat asiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Tukkutorinkuja 5, 00580 Helsinki. Asiakirjojen nähtävillä pitämisen aikaa ei ole rajoitettu.

Yleistiedoksianto koskee seuraavia henkilöitä tai yhteisöjä.


Yleistiedoksiannot, julkaistu 05.09.2023

Tappo Tarmo

Keppi Sulev

Vigur Kermo

Valentin Soraja Nadja Elisabeth

Kaattari Jouni Kalevi

Severjanina Nadezda


Yleistiedoksiannot, julkaistu 20.9.2023

Ragnar Juhkental

Igors Jakovlevs

Imre Henno


Yleistiedoksiannot, julkaistu 28.09.2023

Tommi Kalevi Räty

Oskari Severi Fredrik Saarinen

Vladislav Kutukov

Artjom Kuklitski

Vladimir Siigur

Agur Viirlaid

VKL VIIKONLOPPU OY, Y-tunnus 2437194-9

AT-Fix Oy, Y-tunnus 2928242-7