Kansaneläkejärjestelmä on asumisperusteinen, ja kattaa tasasuuruiset vanhuus-, työkyvyttömyys- ja leskeneläkkeet.

Uudessa-Seelannissa ei ole lakisääteistä työeläkettä. Vapaaehtoinen lisäeläke kattaa n. 30 % työvoimasta.

Lisäeläkesäästämiseen kannustava vapaaehtoinen, maksuperusteinen KiwiSaver-säästöeläkejärjestelmä aloitti toimintansa 1.7.2007. Järjestelmä on kaikille avoin, mutta suunnattu erityisesti palkansaajille.

Kansaneläke rahoitetaan verovaroin. Lisäeläkkeet taas rahoitetaan työntekijän ja työnantajan maksuin. Kansaneläkettä maksetaan asumisvuosien perusteella, asumismuoto, siviilisääty ja muut ansiot vaikuttavat eläkkeen määrään.

Lisäeläkkeet ovat pääosin maksuperusteisia.

Hallinto

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.