Vuodesta 2010 lähtien Kreikan eläkejärjestelmä on ollut merkittävien muutosten kohteena, sillä Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ovat vaatineet Kreikalta eläkejärjestelmän kokonaisvaltaista uudistamista. Eläkeuudistusten tavoitteena on osaltaan ollut maan julkisen talouden tasapainottaminen ja velkaantumiskehityksen pysäyttäminen. Eläkejärjestelmän uudistaminen on osoittautunut haastavaksi, sillä siitä on säädetty useissa eri laeissa ja järjestelmä on ollut hallinnollisesti hyvin hajanainen.

Lakisääteinen eläketurva perustuu pääsääntöisesti työntekoon. Eläkejärjestelmästä myönnetään vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Lakisääteinen eläketurva muodostuu vähimmäisturvan takaavasta peruseläkkeestä, työeläkkeestä sekä ns. työeläkkeen lisäosasta eli pakollisesta lisäeläkkeestä. Pakollinen lisäeläkejärjestelmä muutettiin etuusperusteisesta maksuperusteiseksi (NDC, notional defined contribution) vuoden 2015 alusta alkaen. Vapaehtoinen lisäeläkesäästäminen on vähäistä.

Vuodesta 2015 alkaen eläkejärjestelmä on jaettu uuteen ja vanhaan järjestelmään. Kreikan parlamentti hyväksyi tätä koskevan eläkeuudistuksen 2010. Uudessa järjestelmässä työeläkkeen laskentasäännöt on yhtenäistetty ja käytössä on uusi vähimmäistoimeentulon takaava, asumiseen perustuva peruseläke. Muutos tulee voimaan asteittain ja eläkkeen uusia laskentasääntöjä on sovellettu vuodesta 2011 lähtien siten, että vuoteen 2010 saakka eläke määräytyy vanhan järjestelmän mukaan ja vuodesta 2011 alkaen uuden järjestelmän mukaan.

Eläkkeiden rahoitus perustuu jakojärjestelmään. Eläkkeet kustannetaan työntekijä- ja työnantajamaksuilla sekä valtion varoin. Vakuutusmaksuja peritään noin 5 600 euron kuukausituloihin asti.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset, lisätietoa maan eläkejärjestelmästä sekä eläkkeen hakemisesta.

Hallinto

Sosiaalivakuutuslaitos EFKA (Eniaio Koinonikis Asfalisis) hallinnoi yleistä sosiaalivakuutusta. Kaikki erityislaitokset sulautettiin osaksi EFKAa 1.1.2017. Tosin osa erityislaitoksista hoitaa vielä eläkkeiden käsittelyn ja maksamisen. EFKA kerää vakuutusmaksut ja toimii yhdyslaitoksena sosiaaliturvasopimusasioissa. EFKA kattaa sairaus-, äitiys- ja eläke-etuudet.

Työ- ja sosiaaliministeriö valvoo EFKAn toimintaa.

Erityislaitokset (sulautettu osaksi EFKAa 1.1.2017):

Lisäksi tiedotusvälineiden työntekijät kuuluivat tiedotusvälineiden vakuutuskassaan ETAP-MME (Eniaio Tameio Asfalisis Prosopikou Meson Mazikis Enimerosis) ja julkisen sähköyhtiön työntekijät omaan kassaan (TAP-DEH).

Valtion virkamiesten eläkkeitä hallinnoi aiemmin valtiontalouden tarkastusvirasto GLK (Geniko Logistirio tou Kratous), joka toimi valtiovarainministeriön alaisuudessa.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.