Juha Rantala

12.1.2024 Juha Rantala

Eläkkeelle jäädessä tulotaso säilyy kohtuullisena

Julkisessa keskustelussa usein esille tulee näkemys, että eläkkeelle jäädessä tulot laskevat reippaasti – jopa puolittuvat. Tutkimuksemme mukaan tämä ei pidä paikkaansa, sillä tulot eivät merkittävästi laske. Pienituloisilla tulot jopa hieman nousevat.

17.1.2023 Juha Rantala

Miksi eläkkeiden kasvu on pysähtynyt?

Eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläketaso ei ole reaalisesti noussut 2010-luvun taitteen jälkeen. Tämä poikkeaa aiemmasta kehityksestä, jossa eläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden taso on ollut vuosi vuodelta korkeampi.

8.4.2022 Juha Rantala

Miksi työkyvyttömyyseläkkeet ovat pienentyneet?

Työkyvyttömyyseläkeläisten keskimääräinen eläke on kymmenessä vuodessa pienentynyt noin kolmella prosentilla. Työkyvyttömyyseläkkeitä on kuitenkin korotettu säännöllisesti työ- ja kansaneläkeindekseillä, eikä merkittäviä heikennyksiä ole tehty. Pienentymisen syynä onkin työkyvyttömyyseläkkeen saajien ikärakenteen nuorentuminen ja eläkeaikojen pidentyminen.

17.9.2020 Juha Rantala

Työttömyysturvan lisäpäivät – ollako vaiko eikö olla?

Työttömyysturvan lisäpäivien, joita on julkisuudessa kutsuttu myös työttömyys- tai eläkeputkeksi, tavoitteena on ikääntyvien työttömien toimeentulon turvaaminen, mutta sen on havaittu myös lisäävän työttömyyttä.

14.9.2017 Juha Rantala

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien tulot eivät ole nousseet – onko syytä huoleen?

Viimeisten kuudentoista vuoden aikana työkyvyttömyyseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on laskenut kuusi prosenttia. Samaan aikaan vanhuuseläkkeensaajien kokonaiseläke on noussut 36 prosenttia. Nykyään työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke on jo kolmanneksen eli 600 euroa pienempi kuin vanhuuseläkkeensaajien, kun se viime vuosituhannen alussa oli vielä lähes samaa tasoa. Onko syytä huoleen?

17.3.2017 Juha Rantala

Vaimonko rahoilla tässä eletään?

Monesti ajatellaan, että jokainen elää omilla tuloillaan. Omien tulojen tarkastelu toimeentulon mittarina ei kuitenkaan aina riitä. Toimeentuloon vaikuttaa nimittäin myös perhe. Tulonjakotutkimuksessa erilaisten perheiden toimeentuloa pyritään kuvaamaan yhdenvertaisella tavalla.

22.9.2016 Juha Rantala

Viekö nykyindeksi eläkeläisiä köyhyyteen?

Viime aikoina on käyty keskustelua, miten vuonna 1996 käyttöön otettu työeläkeindeksi vaikuttaa eläkeläisköyhyyteen. Viekö nykyindeksi eläkeläisiä köyhyyteen? Olisiko ansiokehitystä tiiviimmin seuraavasta indeksoinnista apua?

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.