Juha Rantala

17.9.2020 Juha Rantala

Työttömyysturvan lisäpäivät – ollako vaiko eikö olla?

Työttömyysturvan lisäpäivien, joita on julkisuudessa kutsuttu myös työttömyys- tai eläkeputkeksi, tavoitteena on ikääntyvien työttömien toimeentulon turvaaminen, mutta sen on havaittu myös lisäävän työttömyyttä.

14.9.2017 Juha Rantala

Työkyvyttömyyseläkkeensaajien tulot eivät ole nousseet – onko syytä huoleen?

Viimeisten kuudentoista vuoden aikana työkyvyttömyyseläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke on laskenut kuusi prosenttia. Samaan aikaan vanhuuseläkkeensaajien kokonaiseläke on noussut 36 prosenttia. Nykyään työkyvyttömyyseläkkeensaajien kokonaiseläke on jo kolmanneksen eli 600 euroa pienempi kuin vanhuuseläkkeensaajien, kun se viime vuosituhannen alussa oli vielä lähes samaa tasoa. Onko syytä huoleen?

17.3.2017 Juha Rantala

Vaimonko rahoilla tässä eletään?

Monesti ajatellaan, että jokainen elää omilla tuloillaan. Omien tulojen tarkastelu toimeentulon mittarina ei kuitenkaan aina riitä. Toimeentuloon vaikuttaa nimittäin myös perhe. Tulonjakotutkimuksessa erilaisten perheiden toimeentuloa pyritään kuvaamaan yhdenvertaisella tavalla.

22.9.2016 Juha Rantala

Viekö nykyindeksi eläkeläisiä köyhyyteen?

Viime aikoina on käyty keskustelua, miten vuonna 1996 käyttöön otettu työeläkeindeksi vaikuttaa eläkeläisköyhyyteen. Viekö nykyindeksi eläkeläisiä köyhyyteen? Olisiko ansiokehitystä tiiviimmin seuraavasta indeksoinnista apua?