Tiina Palotie-Heino

30.8.2021 Tiina Palotie-Heino

Mistä vuonna 2019 vanhuuseläkkeelle jääneiden eläke koostuu?

Pääosa työeläkkeestä kertyy työstä, mutta vuodesta 2005 eläkettä on kertynyt myös ansiosidonnaisilta sosiaalietuusjaksoilta, kuten työttömyys- ja vanhempainpäivärahakausilta. Mikä on uusien eläke-etuuksien merkitys alkavissa vanhuuseläkkeissä? Selvitimme asiaa tutkimalla vuonna 2019 eläköityneitä.

8.6.2021 Tiina Palotie-Heino

Koronavuosi käänsi työeläkekuntoutujien määrän laskuun

Työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1992 lähtien. Vuonna 2019 kuntoutujien määrän kehitys hiipui ja viime vuonna heidän määränsä kääntyi pieneen laskuun. Samaan aikaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut. Yrittäjillä kehitys on hieman erilainen.

27.4.2021 Tiina Palotie-Heino

Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä vähentynyt kolmanneksella kymmenessä vuodessa

Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrä on vähentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa. Eniten on vähentynyt tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella myönnetyt eläkkeet. Poikkeuksen muodostavat 25–39-vuotiaat naiset. Tässä ikäryhmässä työkyvyttömyyseläkkeensaajien määrä on kasvanut.

26.8.2019 Tiina Palotie-Heino

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen ajankohta on muuttunut vuosien myötä 

Täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään nykyään melko tasaisesti ympäri vuoden. Aiemmin hajontaa oli enemmän. Osatyökyvyttömyyseläkkeissä sen sijaan on edelleen havaittavissa selvä trendi. Miehillä suosituin kuukausi jäädä osatyökyvyttömyyseläkkeelle on aina ollut tammikuu. Naisilla suosituimmat kuukaudet ovat elo- ja syyskuu tammikuun ohella. Tammikuussa sekä elo-syyskuussa alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet olivat aiemmin keskimäärin korkeammat kuin muina kuukausina alkaneet.

28.6.2019 Tiina Palotie-Heino

Onko työeläkekuntoutus vaikuttavaa?

Työeläkekuntoutuksen vaikutus työkykyyn ja työurien pituuksiin on viime aikoina noussut entistä useammin otsikoihin. Kysymys kuuluu, auttaako työeläkekuntoutus jaksamaan työelämässä pidempään.

1.8.2018 Tiina Palotie-Heino

Elokuu on eläkkeelle siirtymisen aikaa

Elokuu on naisten suosituin kuukausi siirtyä vanhuuseläkkeelle ja miehilläkin se tulee hyvänä kakkosena tammikuun jälkeen. Naisilla elokuussa alkaneet vanhuuseläkkeet ovat myös selvästi korkeammat kuin muina kuukausina alkaneet eläkkeet. Miehillä puolestaan tammi- ja elokuussa alkaneet vanhuuseläkkeet ovat hieman keskimääräistä korkeammat.