Vuoden 2007 alusta tuli voimaan työntekijän eläkelaki (TyEL). Se korvasi työntekijäin eläkelain (TEL), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL) ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain (TaEL).

Myös muut lait kirjoitettiin kokonaan uudestaan 1.1.2007 alkaen lukuun ottamatta KuEL:a. Kunnallinen eläkelaki oli kirjoitettu uudestaan jo vuonna 2003.

Suurin muutos vakuuttamiseen

TyEL:n voimaantulon yhteydessä ei tehty suuria eläkepoliittisia muutoksia. Suuret sisältömuutokset eläketurvaan tehtiin jo vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. Olennaisimmin vuonna 2007 muuttui eläkevakuuttaminen, koska yksityisen puolen palkansaajia koskevat eläkelait yhdistettiin.

TyEL:n johdosta vakuuttamisen alaraja muuttui kaikissa yhdistetyissä laeissa. LEL:ssa ja TaEL:ssa vakuuttamisen rajaa ei aikaisemmin ollut lainkaan: Eläkekarttumaa sai hyväkseen vasta, jos ansiot ylittivät karttumisen alarajan, joka kuukausitasolla oli noin puolitoistakertainen TyEL:n alarajaan verrattuna. TEL:ssa vakuuttamisen edellytyksenä ollut alaraja oli yli viisinkertainen TyEL:iin verrattuna.

TyEL:ssä säädettiin myös vuosittain lähetettävästä työntekijän eläkeotteesta. Lisäksi eräät vanhentumisajat lyhentyivät.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.