Alin vanhuuseläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Vuonna 1954 ja sitä ennen syntyneet ovat voineet jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan täytettyään 63 vuotta. Vuonna 1955 syntyneistä alkaen alin vanhuuseläkeikä nousee 3 kuukautta jokaista ikäluokkaa kohti, kunnes saavutetaan 65 vuoden alaikäraja. Myös vakuuttamisvelvollisuuden ja eläkkeen karttumisen yläikäraja nousee. Kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkkeen eläkeikä on 65 vuotta.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkeikä sopeutetaan elinajanodotteen muutokseen. Elinajanodotteen perusteella määriteltyä vanhuuseläkeikää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2030. Myös kansaneläkejärjestelmän vanhuuseläkeikä nousee vastaavasti.

Jokaiselle ikäluokalle lasketaan tavoite-eläkeikä. Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jossa eläkkeeseen alimman vanhuuseläkeiän jälkeen laskettava lykkäyskorotus on yhtä suuri kuin kuukausieläkkeeseen tehtävä leikkaus elinaikakertoimen vuoksi.

Työeläkejärjestelmän vanhuuseläke voi alkaa sitä seuraavan kuukauden alusta, jona työntekijä on täyttänyt vanhuuseläkeiän. Vanhuuseläkkeelle siirtyminen edellyttää, ettei työntekijä enää ole siinä työsuhteessa, josta hän jää eläkkeelle. Vanhuuseläkkeen rinnalla voi kuitenkin työskennellä uudessa työsuhteessa. Yrittäjän ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeelle siirtyessään.

Aiheesta muualla:

Valtion työntekijät ja merenkulkijat

Julkisen puolen eläkelakien mukainen vanhuuseläkeikä on pääsääntöisesti sama kuin TyEL:n mukainen eläkeikä ja eläkeikä nousee samalla tavalla kuin yksityisellä alalla. Julkisen puolen joillakin työntekijöillä ja merimieseläkelain mukaan vakuutetuilla voi kuitenkin olla oikeus vanhuuseläkkeeseen ennen ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää.

Joillakin valtion ja kunnan työntekijöillä voi olla oikeus vanhuuseläkkeeseen ammatillisessa eläkeiässä vielä siirtymäajan. Muun muassa poliiseilla ja Tullin henkilöstöllä voi olla alennettuja eläkeikiä, mikäli heidän työsuhteensa on alkanut ennen 1.7.1989 ja jatkuu yhdenjaksoisesti eläkeikään saakka. Myös ammatilliset eläkeiät nousevat portaittain niillä henkilöillä, joilla eläkeikä ennen vuotta 2017 voimassa olleiden sääntöjen mukaan olisi täyttynyt vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Valtion palveluksessa olevien osalta on säädetty, että Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa on jatkossakin käytössä alempia eroamisikiä, jotka mahdollistavat vanhuuseläkkeelle jäämisen ennen ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää.

Merenkulkijoiden eläkejärjestelmää uudistettiin vuoden 2016 alusta ja alennetuista eläkeikäjärjestelyistä luovutaan siirtymäajan jälkeen. Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle siinä alennetussa eläkeiässä, jonka hän on ansainnut vuoden 2024 loppuun mennessä. Edellytyksenä on myös, että henkilö täyttää muut alennetun vanhuuseläkkeen saamisen edellytykset, mm. MEL-työsuhteen tulee jatkua eläkeiän täyttämiseen asti.

Suurimmalla osalla merenkulkijoista eläkeikä on jo ollut TyEL:n mukainen ja alennettuja eläkeikäjärjestelyjä on ollut noin 10 prosentilla tällä hetkellä työskentelevistä merenkulkijoista. Muutoksissa on huomioitu myös vuoden 2017 eläkeuudistuksen mukainen eläkeiän nousu. Merimieseläkelain mukaan vakuutetuilla niin kutsuttu ansaittu eläkeikä on voinut olla miehistöllä alimmillaan 55 vuotta ja päällystöllä 60 vuotta.

Aiheesta muualla: 

Vanhuuseläkettä voi lykätä tai ottaa osan varhennettuna

Lykkäyskorotus lasketaan ikäluokan alimmasta eläkeiästä alkaen eläkkeen alkamiseen asti. Lykkäyskorotus on 0,4 % kuukautta kohti. Samalta ajalta työskentelystä karttuu myös uutta eläkettä eläkkeen karttumisen yläikärajaan asti.

Vanhuuseläkkeestä on mahdollista ottaa 25 tai 50 prosenttia varhennettuna. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi ottaa 61-vuotiaana ja varhennusvähennys on 0,4 % kuukautta kohti. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ikäraja nousee vuonna 1964 syntyneistä alkaen.

Vuonna 1951 syntyneet olivat viimeinen ikäluokka, jolla oli mahdollisuus koko eläkkeen varhentamiseen 62-vuotiaana (varhennettu vanhuuseläke). Tällöin eläkkeeseen tehtiin pysyvä varhennusvähennys, joka oli 0,6 % kuukautta kohti.

Lue lisää Etk.fissä:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.