Vieraskynä

1.11.2021 Vieraskynä

Jukka Rantala: arvio eläkejärjestelmän arviosta

Eläketurvakeskuksen teettämä riippumaton arvio Suomen eläkejärjestelmästä julkaistiin syyskuun puolivälissä. Raportti on herättänyt runsaasti julkista keskustelua ja hyvä niin. En malta minäkään olla osallistumatta.

27.10.2021 Vieraskynä

Ella Okko: Nuoret, eläkkeet ja maailma niiden ympärillä

Mitä mieltä nuoret ovat Suomen eläkejärjestelmästä? Mille pohjalle nuorten eläkenäkemykset rakentuvat? Tähän kysymykseen saimme vastauksia heinäkuussa, kun SuomiAreena-tapahtuman yhteydessä julkaistiin suomalaisten eläkenäkemyksiä vuosittain kartoittava Eläkebarometri.

25.10.2021 Vieraskynä

Lina-Lotta Lahdenkauppi: Tuloerot elinkaarituloilla mitattuna – ovatko ikäryhmien sisäiset tuloerot kasvaneet vai pienentyneet?

Julkisessa keskustelussa puhutaan eriarvoisuuden lisääntymisestä ja eläke-erojen kasvamisesta. Rekisteritietoihin perustuva tutkielmani elinkaarituloeroista ei löydä vahvaa näyttöä julkisen keskustelun argumenteille.

22.10.2021 Vieraskynä

Heli-Anna Haukilahti: Uusi hallintoprosessilaki vaikuttaa myös työeläkeasioiden muutoksenhakuun

Muutoksenhaun menettelystä säädetään entistä yksityiskohtaisemmin vuoden 2020 alusta voimaan tulleessa hallintoprosessilaissa. Etuuslaitosten vastuuta asian selvittämisestä on painotettu lain esitöissä.

6.11.2020 Vieraskynä

Kari Vatanen: Työeläkevarojen sijoittaminen koronaviruskriisin aikana

Eläketurvakeskus julkaisi kesäkuussa artikkelikokoelman työeläkejärjestelmän sijoitustoiminnasta. Kun kirjoitin kirjaan lukua työeläkevarojen sijoittamisesta käytännössä, koronaviruskriisi oli vasta aluillaan. Kriisin vaikutuksista ja kestosta oli tuossa vaiheessa vain alustavia arvauksia, joita kävin läpi luvun jälkikirjoituksessa. Miltä koronaviruskriisin vaikutukset näyttävät eläkesijoittajan näkökulmasta nyt puoli vuotta myöhemmin?

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.