Johto

Eläketurvakeskuksen johtoryhmä on kuusihenkinen. Sen jäsenet ovat toimitusjohtaja, linjajohtajat, viestintäjohtaja sekä henkilöstön edustaja.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@etk.fi. Kuvia johtajistamme voit ladata kuvapankista.

Mikko Kautto

Toimitusjohtaja

Valtiotieteiden tohtori (VTT), dosentti

Puh. 029 411 2185 | 040 740 8095

Arek Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Paltan jäsenenä EK:n edustajistossa vuonna 2023.

Lue lisää

Karoliina Kiuru

Johtaja

Oikeustieteen kandidaatti (OTK)

Vastuualueena lakiasiat, ulkomaanpalvelut, vakuuttamisen valvonta ja asiakaspalvelu.

Puh. 029 411 2299

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Lue lisää

Allan Paldanius

Johtaja, toimitusjohtajan sijainen

Filosofian maisteri (FM)

Vastuualueena tutkimus, tilastot ja suunnittelu.

Puh. 029 411 2949 | 040 548 3520

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallituksen varapuheenjohtaja, IAA:n eläke- ja sosiaaliturvasektio PBSS:n hallituksen jäsen.

Lue lisää

Katri Raatikainen

Johtaja

Filosofian maisteri (FM)

Vastuualueena hallinto.

Puh. 029 411 2281 | 050 542 1359

Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Lue lisää

Tuovi Rautjoki

Viestintäjohtaja, osastopäällikkö (viestintä)

Yhteiskuntatieteiden maisteri, ICIR

Puh. 029 411 2270

Lue lisää

Maarit Selin

Johtaja

Filosofian maisteri (FM)

Vastuualueena rekisteripalvelut ja tietohallinto.

Puh. 029 411 2132 | 040 558 7292

Lue lisää

Aino Peltola

Ulkomaanpalvelujen asiantuntija

Filosofian maisteri (FM)

Henkilöstön edustaja

Puh. 029 411 2594 | 050 593 5037

Lue lisää

Kristiina Zitting

Johdon assistentti

Mikko Kauton ja Karoliina Kiurun assistentti

Puh. 029 411 2115 | 050 329 6232

Lue lisää

Marianne Raassina

Johdon assistentti

Allan Paldaniuksen, Katri Raatikaisen ja Maarit Selinin assistentti

Puh. 029 411 2113 / 050 919 2804

Lue lisää

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.