Eläketurvan ensisijainen tehtävä on toimeentulon turvaaminen eläkkeellä olon aikana. Ohjelmakaudella tutkitaan eläketurvan tasoa ja eläketurvan kehittämisen kannalta keskeisiä eläkelajeja ja väestöryhmiä.

Eläkeaika on usein vuosien jopa vuosikymmenten mittainen elämänvaihe, joka sisältää toimeentulon näkökulmasta erilaisia ajanjaksoja. Kaudella toteutetaan yksilötason pitkittäistarkasteluja eläkeläisten tulotason muutoksista sekä uusitaan eläkeläisväestön toimeentulokysely.

Toimeentulon riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti tulojen perusteella. Eläkeläisten toimeentuloa tutkitaan lisäksi muun muassa kulutuksen ja subjektiivisten toimeentulokokemusten näkökulmasta.

Ohjelmakaudella tutkitaan suomalaisten eläketurvan tuntemusta sekä näkemyksiä eläketurvan riittävyydestä, kestävyydestä ja eläkejärjestelmän keskeisistä periaatteista.


Uutta tutkimustietoa

Luottamus eläketurvaan vahvistunut

Kolme neljästä (74 %) suomalaisesta luottaa eläkejärjestelmään, kertoo ETK:n tuore eläkebarometri. Luottamus on kasvanut reilut kuusi prosenttiyksikköä vuodesta 2019. Samalla epäluottamus on vähentynyt seitsemän prosenttiyksikköä. Kyselytutkimus mittaa suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä vuosittain

Lue lisää:


Yli puolet yrittäjistä kokee maksavansa itselleen riittävää eläkettä

Yrittäjistä 57 prosenttia kokee maksavansa itselleen riittävää eläketurvaa, kun taas 43 prosenttia kokee maksavansa itselleen liian vähän. Enemmistö yrittäjistä kuitenkin maksaa tuloihinsa nähden matalaa eläketurvaa, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimus.

Lue lisää:


Taloudellinen mielenrauha -podcast: saammeko koskaan eläkettä?

Milloin eläkkeelle pääsee ja paljonko eläkettä saa? Miten omiin eläkeiän tuloihinsa voi vaikuttaa? Danske Bankin podcastissa eläkkeistä keskustelemassa ETK:n tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen.

Kuuntele Suplasta: