Muiden maiden eläkejärjestelmät

Muiden maiden eläkejärjestelmät -sivuilta löydät eläkejärjestelmiä koskevaa perustietoa yli 40 maasta.

Kaikkiin eläkejärjestelmien kuvauksiin on koottu kansalliset eläkeviranomaiset sekä eläkejärjestelmien kuvauksia sisältäviä kansainvälisiä tietopankkeja, jotka tarjoavat lisätietoa maiden eläke- ja sosiaaliturvasta.

Kattavammat ja ajantasaisemmat eläkejärjestelmien kuvaukset tarjoamme seuraavista maista: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Venäjä, Viro, Yhdysvallat.

Maakuvaukset löydät valikosta ryhmiteltynä luokituksen Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Muut mukaisesti.

Ison-Britannian eläkejärjestelmän päivitetty kuvaus 2024

Ison-Britannian eläketurvan perustan muodostaa kansallisvakuutusjärjestelmän (National Insurance Scheme) eläke-etuudet. Vanhuuseläke (The new State Pension) määräytyy vakuutuskausien lukumäärän mukaan, eikä se siis ole ansiosidonnainen eläke.

Kansallisvakuutuksen eläketurvaa täydentävät työnantajakohtaiset lisäeläkejärjestelyt. Nämä ns. Workplace pensions -eläkkeet muodostavat merkittävän osan eläketurvaa erityisesti keski- ja hyvätuloisilla palkansaajilla.

Lue lisää Ison-Britannian eläkejärjestelmästä

Sveitsin eläkejärjestelmän päivitetty kuvaus 2024

Sveitsin eläkejärjestelmä muodostuu kaikille pakollisesta lakisääteisestä kansanvakuutuksesta ja tätä täydentävästä pakollisesta työmarkkinaeläkkeestä. Eläketurvaan tehdyt muutokset ovat olleet hyvin maltillisia. Merkittävin muutos koskee naisten eläkeikää, joka nousee asteittain 64 ikävuodesta 65:een eli samalle tasolle kuin miesten eläkeikä.

Lue lisää Sveitsin eläkejärjestelmästä

Kanadan eläkejärjestelmän kuvaus päivitetty

CPP:n eläkemaksuja on nostettu asteittain kahdella prosenttiyksiköllä vuosina 2019–2023. Lisäksi uusi maksuluokka otetaan käyttöön vuosien 2024 ja 2025 aikana. Taustalla on eläkkeiden korvaustason parantaminen.

Lue lisää Kanadan eläkejärjestelmästä

Itävallan eläkejärjestelmästä päivitetty kuvaus

Itävallan eläkejärjestelmän siirtymäaika vuoden 2005 eläkeuudistuksen mukaisiin sääntöihin on vähitellen tulossa päätökseen. Samalla naisten eläkeikää aletaan nostaa miehiä vastaavaksi vuodesta 2024 lähtien. Eläkeiät yhtenäistyvät vuoteen 2033 mennessä.

Itävallan eläkejärjestelmä 2023

Ranskan eläkejärjestelmän kuvaus päivitetty

Ranskassa mellakoitiin rajusti eläkeuudistusta vastaan keväällä 2023. Lopulta eläkeuudistus vietiin läpi maan parlamentissa. Ranskan eläkeikä nousee asteittain 64 vuoteen syyskuusta 2023 alkaen. Samalla myös täyteen eläkkeeseen vaadittava työuravaatimus pitenee asteittain 43 vuoteen.

Lue lisää Ranskan eläketurvasta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.