Muiden maiden eläkejärjestelmät

Muiden maiden eläkejärjestelmät -sivuilta löydät eläkejärjestelmiä koskevaa perustietoa yli 40 maasta.

Kaikkiin eläkejärjestelmien kuvauksiin on koottu kansalliset eläkeviranomaiset sekä eläkejärjestelmien kuvauksia sisältäviä kansainvälisiä tietopankkeja, jotka tarjoavat lisätietoa maiden eläke- ja sosiaaliturvasta.

Kattavammat ja ajantasaisemmat eläkejärjestelmien kuvaukset tarjoamme seuraavista maista: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Venäjä, Viro, Yhdysvallat.

Maakuvaukset löydät valikosta ryhmiteltynä luokituksen Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Muut mukaisesti.

Sveitsin eläkejärjestelmän päivitetty kuvaus 2024

Sveitsin eläkejärjestelmä muodostuu kaikille pakollisesta lakisääteisestä kansanvakuutuksesta ja tätä täydentävästä pakollisesta työmarkkinaeläkkeestä. Eläketurvaan tehdyt muutokset ovat olleet hyvin maltillisia. Merkittävin muutos koskee naisten eläkeikää, joka nousee asteittain 64 ikävuodesta 65:een eli samalle tasolle kuin miesten eläkeikä.

Lue lisää Sveitsin eläkejärjestelmästä

Kanadan eläkejärjestelmän kuvaus päivitetty

CPP:n eläkemaksuja on nostettu asteittain kahdella prosenttiyksiköllä vuosina 2019–2023. Lisäksi uusi maksuluokka otetaan käyttöön vuosien 2024 ja 2025 aikana. Taustalla on eläkkeiden korvaustason parantaminen.

Lue lisää Kanadan eläkejärjestelmästä

Itävallan eläkejärjestelmästä päivitetty kuvaus

Itävallan eläkejärjestelmän siirtymäaika vuoden 2005 eläkeuudistuksen mukaisiin sääntöihin on vähitellen tulossa päätökseen. Samalla naisten eläkeikää aletaan nostaa miehiä vastaavaksi vuodesta 2024 lähtien. Eläkeiät yhtenäistyvät vuoteen 2033 mennessä.

Itävallan eläkejärjestelmä 2023

Ranskan eläkejärjestelmän kuvaus päivitetty

Ranskassa mellakoitiin rajusti eläkeuudistusta vastaan keväällä 2023. Lopulta eläkeuudistus vietiin läpi maan parlamentissa. Ranskan eläkeikä nousee asteittain 64 vuoteen syyskuusta 2023 alkaen. Samalla myös täyteen eläkkeeseen vaadittava työuravaatimus pitenee asteittain 43 vuoteen.

Lue lisää Ranskan eläketurvasta

Espanjan eläkejärjestelmästä päivitetty kuvaus

Espanjan eläketurvan kehittäminen perustuu 1990-luvun puolivälissä sovittuun Toledon sopimukseen. Maassa on sopimuksen periaatteiden mukaisesti viime vuosina päätetty eläkeiän nostosta sekä lisäeläkkeiden kattavuuden lisäämisestä.

Tutustu Espanjan eläkejärjestelmään

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.