Muiden maiden eläkejärjestelmät

Muiden maiden eläkejärjestelmät -sivuilta löydät eläkejärjestelmiä koskevaa perustietoa yli 40 maasta.

Kaikkiin eläkejärjestelmien kuvauksiin on koottu kansalliset eläkeviranomaiset sekä eläkejärjestelmien kuvauksia sisältäviä kansainvälisiä tietopankkeja, jotka tarjoavat lisätietoa maiden eläke- ja sosiaaliturvasta.

Kattavammat eläkejärjestelmien kuvaukset tarjoamme seuraavista maista: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Venäjä, Viro, Yhdysvallat.

Maakuvaukset löydät valikosta ryhmiteltynä luokituksen Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Muut mukaisesti.

Alankomaiden eläkejärjestelmän päivitetty kuvaus

Alankomaissa eläketurva rakentuu kansanvakuutusjärjestelmän tasaeläkkeiden sekä lähes kaikki palkansaajat kattavien lisäeläkkeiden pohjalle.

Lisäeläkejärjestelmien uudistuksesta sekä lakisääteisen vanhuuseläkeiän nostamisesta sovittiin vuoden 2020 kesällä.

Lakisääteinen eläkeikä nousee aiemmin sovitusta hieman hitaammin, ensiksi portaittain 67 ikävuoteen vuoteen 2024 mennessä ja tästä eteenpäin elinaikaan sidotusti.

Lisäeläkkeet uudistuvat siirtymäajan puitteissa vuosina 2023-2027. Uudistuksessa järjestelmät muuttuvat maksuperusteisiksi, joissa eläkkeen määrään vaikuttavat sijoitustuotot.

Tutustu Alankomaiden eläkejärjestelmään