Muiden maiden eläkejärjestelmät

Muiden maiden eläkejärjestelmät -sivuilta löydät eläkejärjestelmiä koskevaa perustietoa yli 40 maasta.

Kaikkiin eläkejärjestelmien kuvauksiin on koottu kansalliset eläkeviranomaiset sekä eläkejärjestelmien kuvauksia sisältäviä kansainvälisiä tietopankkeja, jotka tarjoavat lisätietoa maiden eläke- ja sosiaaliturvasta.

Kattavammat eläkejärjestelmien kuvaukset tarjoamme seuraavista maista: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Venäjä, Viro, Yhdysvallat.

Maakuvaukset löydät valikosta ryhmiteltynä luokituksen Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Muut mukaisesti.

Italian eläkejärjestelmästä tarkemmin

Eläketurva perustuu Italiassa ensisijaisesti työntekoon. Lakisääteinen eläke karttuu maksuperusteisesti.

Italiassa pakollinen sosiaalivakuutus on järjestetty pääsääntöisesti yhden vakuutusjärjestelmän alla. Suurin osa palkansaajista ja yksityisistä ammatinharjoittajista (n. 90 prosenttia vakuutetuista) kuuluu yleiseen sosiaalivakuutusjärjestelmään, jota hoitaa kansallinen sosiaalivakuutuslaitos INPS.

Vuonna 2022 yleinen vanhuuseläkeikä on 67 vuotta. Tietyillä ryhmillä on voimassa tästä poikkeavia säännöksiä.

Italian eläkejärjestelmästä tarkemmin

Yhdysvaltojen eläkejärjestelmästä päivitetty kuvaus

Yhdysvalloissa eläketurvan perustan muodostaa vuonna 1935 perustettu lakisääteinen, liittovaltion laajuinen OASDI-työeläkejärjestelmä (Old Age, Survivors and Disability Insurance). Keskimääräinen uusi vanhuuseläke oli 1 636 dollaria/kk vuonna 2020.

Työnantajien järjestämällä lisäeläketurvalla on usein merkittävä rooli kokonaiseläketurvan kannalta. Yleisin lisäeläketyyppi on maksuperusteinen 401(k), joka on saanut nimensä verolainsäädännön työntekijän verovapaan maksun mahdollistavasta pykälästä.

Yhdysvalloissa eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2027 mennessä. Eläkkeen voi kuitenkin ottaa jatkossakin varhennettuna jo 62-vuotiaana. Lisäeläkkeissä eläkesäästöjä voi yleensä alkaa nostamaan jo 59,5-vuotiaana.

Tutustu Yhdysvaltojen eläkejärjestelmään