Muiden maiden eläkejärjestelmät

Muiden maiden eläkejärjestelmät -sivuilta löydät eläkejärjestelmiä koskevaa perustietoa yli 40 maasta.

Kaikkiin eläkejärjestelmien kuvauksiin on koottu kansalliset eläkeviranomaiset sekä eläkejärjestelmien kuvauksia sisältäviä kansainvälisiä tietopankkeja, jotka tarjoavat lisätietoa maiden eläke- ja sosiaaliturvasta.

Kattavammat eläkejärjestelmien kuvaukset tarjoamme seuraavista maista: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kanada, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Venäjä, Viro, Yhdysvallat.

Maakuvaukset löydät valikosta ryhmiteltynä luokituksen Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia ja Muut mukaisesti.

Tanskan eläkejärjestelmän kuvaus päivitetty

Tanskassa on pyritty viime vuosikymmeninä muiden Pohjoismaiden tavoin työurien pidentämiseen. Tanskassa on muun muassa vähennetty varhaista eläkkeellesiirtymistä, kohennettu iäkkäiden työllisyyttä ja nostettu eläkeikää.

Tanskan eläkeikä on ikäluokkakohtainen. Lähivuosina eläkeikä pysyttelee 1955-1962 syntyneille 67 vuodessa. Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä seuraa elinajanodotteen kehitystä.

Verorahoitteisen kansaneläkkeen merkitys on keskeinen Tanskan kokonaiseläketurvassa. Tulevaisuudessa maksuperusteisten, täysin rahastoitujen työmarkkinaeläkkeiden merkitys kokonaiseläketurvassa korostuu ja kansaneläkkeen merkitys vähenee.

Tanskassa on yli miljoona eläkkeensaajaa.

Lue lisää Tanskan eläketurvasta

Yhdysvaltojen eläkejärjestelmästä päivitetty kuvaus

Yhdysvalloissa eläketurvan perustan muodostaa vuonna 1935 perustettu lakisääteinen, liittovaltion laajuinen OASDI-työeläkejärjestelmä (Old Age, Survivors and Disability Insurance). Keskimääräinen uusi vanhuuseläke oli 1 636 dollaria/kk vuonna 2020.

Työnantajien järjestämällä lisäeläketurvalla on usein merkittävä rooli kokonaiseläketurvan kannalta. Yleisin lisäeläketyyppi on maksuperusteinen 401(k), joka on saanut nimensä verolainsäädännön työntekijän verovapaan maksun mahdollistavasta pykälästä.

Yhdysvalloissa eläkeikä nousee 67 vuoteen v.2027 mennessä. Eläkkeen voi kuitenkin ottaa jatkossakin varhennettuna jo 62-vuotiaana. Lisäeläkkeissä eläkesäästöjä voi yleensä alkaa nostamaan jo 59,5-vuotiaana.

Tutustu Yhdysvaltojen eläkejärjestelmään