EU-yhteistyö

Eläketurvakeskus tekee yhteistyötä, seuraa ja osallistuu myös kansainvälisellä tasolla työeläketurvan kehittämiseen.

EU-yhteistyö-sivuiltamme saat tietoa EU:n sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön valmistelusta ja ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista. Tarjoamme tietoa myös EU:n eläkepolitiikasta ja eläkepoliittisesta yhteistyöstä.

Lisäksi kerromme EU:n yhteisestä sähköisestä tietojenvaihdosta (EESSI-järjestelmä) ja sen kehittämisryhmistä sekä muista jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien toimintaa edistävistä työryhmistä ja EU-verkostoista, joissa Eläketurvakeskuksen asiantuntijat ovat mukana.

Uutisoimme myös eläkkeisiin ja sosiaaliturvan kehittämiseen liittyvästä keskustelusta EU:ssa ja seuraamme laajalti työeläketurvaan vaikuttavaa sääntelyä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.