Eläketurva perustuu Tshekissä työntekoon. Jakojärjestelmäperiaatteella toimivasta työeläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Tuloharkintaista vähimmäisetuutta voidaan maksaa niille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen.

Lakisääteinen työeläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Myös opiskelijat ovat vakuutettuja. Noin 70 prosentilla työntekijöistä on vapaaehtoinen yksilöllinen eläkevakuutus.

Eläke jakautuu tasasuuruiseen osaan ja ansioperusteiseen osaan. Ansioperusteinen osa lasketaan vakuutusajan ja tulojen perusteella. Vähimmäisvakuutusaikaa ollaan nostamassa asteittain 25 vuodesta 35 vuoteen.

Eläke-etuuksien rahoittamiseksi peritään työnantajilta ja työntekijöiltä maksuja. Valtio rahoittaa vähimmäisetuudet. Eläkemaksut peritään palkasta, joka on alle 72-kertainen maan keskimääräinen kuukausipalkka.

Hallinto

  • Työeläkkeet kuuluvat työ- ja sosiaaliministeriön (Ministerstvo práce a sociálních věcí) hallinnonalaan.
  • Valtion sosiaalivakuutuslaitos ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení)  alue- ja paikallistoimistoineen vastaa lakisääteisen eläketurvan hallinnosta. Se myös kerää sosiaalivakuutusmaksut.
  • Vapaaehtoisia eläkerahastoja hoitavat pankit ja vakuutusyhtiöt ja järjestelmän valvonnasta vastaa Tshekin keskuspankki.
  • Eläkerahastojen etujärjestönä toimii APF (Asociace penzijnich fondu).

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.