Eläkkeiden indeksoinnilla varmistetaan sekä eläkkeelle siirtyvän aktiiviaikaiseen tulotasoon nähden kohtuullinen eläkkeen alkumäärä että maksussa olevan eläkkeen ostovoima.

Eläkelaitos tarkistaa vakuutetun työuran aikaiset palkat ja työtulot palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Näin varmistetaan, että eläkkeelle siirtyvä saa eläkkeen alkaessa työuran aikaiseen tulotasoonsa suhteutetun eläkkeen.

Maksussa olevan työeläkkeen eläkelaitos tarkistaa työeläkeindeksin muutoksen mukaan. Tarkistus tehdään vuosittain aina tammikuun alussa. Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman säilymisen, ja jopa parantaa sitä.

Kela tarkistaa maksussa olevat kansaneläkkeet vuosittain tammikuun alussa kansaneläkeindeksin muutoksen mukaan. Normaalista poiketen vuonna 2022 kansaneläkeindeksiin tehtiin ylimääräinen 3,5 prosentin korotus ajalle 1.8.-31.12.22. Indeksointi säilyttää kansaneläkkeiden ostovoiman suhteessa kuluttajahintatason muutokseen. Kansaneläkeindeksin pisteluvun laskee ja vahvistaa Kela. Indeksitarkistusten lisäksi kansaneläkkeisiin on tehty tasotarkistuksia aika-ajoin eduskunnan päätöksellä.

Eläkeindeksit vuosina 2023 ja 2024

Eläkeindeksi20242023
Työeläkeindeksi3037
(muutos 5,7 %)
2874
(muutos 6,8 %)
Palkkakerroin1,637
(muutos 5,1 %)
1,558
(muutos 3,8 %)
Kansaneläkeindeksi1911 (muutos 5,9 %)1805 (muutos 4,2 %)

Muutokset on pyöristetty yhden desimaalin tarkkuuteen.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla:

Kansalaisaloite indekseistä hylättiin

Eduskunta käsitteli maaliskuussa 2017 kansalaisaloitteeen, jonka tavoitteena oli muuttaa työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi. Eduskunta hylkäsi ehdotuksen. Eläketurvakeskus arvioi mm. ehdotetun indeksimuutoksen vaikutusta eläketasoon ja -menoon, eläkkeiden rahoitukseen ja eri sukupolville.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.