Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein. Yrittäjien eläkevakuuttamisen valvonnan yhteydessä otettujen YEL-vakuutusten määrä kasvoi vuonna 2023.

Valvonta varmistaa työntekijälle kuuluvan eläketurvan

Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyi puutteitakin. Alla olevassa kuviossa on esitetty TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat vuosina 2019-2023 (selvitetty palkkasumma on kirjattu selvittelyvuodelle). Valvonnassa selvitettiin 23,53 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja vuonna 2023.

Valvonnassa ilmi tullut vakuutuksista puuttunut palkkasumma on laskenut vuosina 2020-2023 aiempiin vuosiin verrattuna. Työnantajat ovat vuodesta 2019 alkaen ilmoittaneet palkkatiedot tulorekisteriin, kun aikaisemmin palkat ilmoitettiin erikseen usealle eri taholle. Ilmoitustavan muutos on vähentänyt tahattomien virheiden määrää ja täten pienentänyt valvonnassa havaittua vakuutuksista puuttunutta palkkasummaa.

Alla olevasta kuviosta ilmenee työnantajien eläkevakuuttamisen valvonnan lukuja vuosina 2019-2023. Vuonna 2023 ETK:n valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä 3 892 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat 411 työnantajaan ja koskivat 5 626 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 59 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

Valvonnan ansiosta puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Valvonnan yhteydessä otettujen YEL-vakuutusten määrä kasvoi

ETK valvoo myös, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Yllä olevasta kuvasta nähdään, että vuonna 2023 ETK valvoi 4 774 yrittäjän vakuuttamisvelvollisuutta. Uusia vakuutuksia tehtiin 1 361. Valvonnan yhteydessä otettujen YEL-vakuutusten määrä kasvoi vuonna 2023. Uudet vakuutukset sisältävät ne vakuutukset, jotka yrittäjät valvonnan aikana ottivat itse, sekä ne, jotka ETK otti yrittäjän puolesta, eli teki nk. pakkovakuutuksen.

Yrittäjien eläkevakuuttamisen valvonnan luvut ovat olleet pitkään samalla tasolla. Poikkeuksena vuodet 2019 ja 2020. Vuonna 2020 valvontaa tehtiin kahden verovuoden (2018 ja 2019) tietojen perusteella, mikä selittää korkeampia lukuja.

Laskutuspalveluyritysten käyttäjien valvonta tarpeellista

Vuonna 2023 ETK valvoi 789 laskutuspalveluyrityksiä käyttävien yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta. Heistä 42 % otti YEL-vakuutuksen itse ja 21 %:lle ETK teki nk. pakkovakuutuksen (kuva alla). Peräti 63 % valvonnoista johti YEL-vakuuttamiseen, joten valvonta on tarpeellista.

Lue lisää: YEL-vakuutetut ja työtulot

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.