Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, ja vain harva yrittäjä laiminlyö velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus.

Valvonta varmistaa työntekijälle kuuluvan eläketurvan

Työnantajat hoitavat pääsääntöisesti työeläkevakuuttamisen oikein, mutta valvonnassa löytyi puutteitakin. Alla olevassa kuviossa on esitetty TyEL-vakuutuksista puuttuneet palkat vuosina 2017-2021 (selvitetty palkkasumma on kirjattu selvittelyvuodelle). Valvonnalla selvitettiin vuonna 2021 noin 34 miljoonaa euroa vakuuttamattomia palkkoja.

Valvonnassa ilmi tullut vakuutuksista puuttunut palkkasumma on laskenut vuosina 2021 ja 2020 aiempiin vuosiin verrattuna. Työnantajat ovat vuodesta 2019 alkaen ilmoittaneet palkkatiedot tulorekisteriin, kun aikaisemmin palkat ilmoitettiin erikseen usealle eri taholle, kuten eläkeyhtiöille. Ilmoitustavan muutos todennäköisesti on vähentänyt tahattomien virheiden määrää ja täten pienentänyt vakuutuksista puuttunutta palkkasummaa.

Alla olevasta kuviosta ilmenee työnantajien eläkevakuuttamisen valvonnan lukuja vuosina 2017-2021. Vuonna 2021 ETK:n valvonnassa selvitettiin tarkemmin yhteensä 6 240 työnantajan eläkevakuuttamisen oikeellisuus. Ilmi tulleet vakuuttamisen virheet kohdistuivat 1 100 työnantajaan ja koskivat 6 155 työntekijää. ETK:n kehotuksesta tai pakkovakuutuksella 108 työnantajaa otti eläkevakuutuksen työntekijöilleen. Muiden osalta kyse oli olemassa olevaan eläkevakuutukseen ilmoitettujen palkkatietojen puutteiden korjaamisesta.

Valvonnan ansiosta puutteellisesti vakuutetut työsuhteet ja niistä kertyneet ansiot saadaan korjattua. Työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan ja eläkelaitokset voivat periä vakuutusmaksun oikean suuruisena.

Yrittäjä laiminlyö harvoin vakuuttamisen

ETK valvoo myös, että yrittäjät täyttävät yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Yllä olevasta kuvasta nähdään, että vuonna 2021 ETK valvoi 4 000 yrittäjän vakuuttamisvelvollisuutta. Uusia vakuutuksia otettiin 850. Uudet vakuutukset sisältävät ne vakuutukset, jotka yrittäjät valvonnan aikana ottivat itse, sekä ne, jotka ETK otti yrittäjän puolesta, eli teki nk. pakkovakuutuksen.

Yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta kuvaavat luvut ovat olleet pitkään samalla tasolla. Poikkeuksena vuosi 2020, jolloin valvontaa tehtiin kahden verovuoden (2018 ja 2019) tietojen perusteella.

Vain harva yrittäjä laiminlyö velvollisuutensa ottaa YEL-vakuutus. Sen sijaan YEL-vakuutuksen työtulo ei kaikilla yrittäjillä vastaa heidän työpanoksensa arvoa. Liian alhainen työtulo heijastuu paitsi yrittäjän eläketurvaan niin myös muuhun yrittäjän sosiaaliturvaan.

ETK saa vuosittain Verohallinnolta käyttöönsä vakuuttamisen valvontaa varten yhteensä noin 180 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajan sekä elinkeinoyhtymän osakkaan verotiedot. Näitä tietoja verrataan YEL-vakuutustietoihin ja yrittäjien, joilta YEL-vakuutus puuttuu, vakuuttamisvelvollisuutta selvitetään tarkemmin.

Lue lisää: YEL-vakuutetut ja työtulot