Yrittäjän työeläkevakuutusmaksu lasketaan prosenttina yrittäjälle vahvistetusta vakuutettavasta työtulosta. Alla olevassa taulukossa on yrittäjäeläkelakien perusmaksuprosentit.

Vuosi 2022Yrittäjien perusmaksuprosentti %, alle 53 v. ja väh. 63 v.Yrittäjien perusmaksuprosentti %, 53-62 v.
YEL24,1025,60
MYEL24,1025,60

Yrittäjän YEL-maksu

YEL-vakuutettu yrittäjä on korotetun työeläkevakuutusmaksun piirissä 53 vuoden täyttämistä seuraavan kalenterivuoden alusta sen kalenterivuoden loppuun, jona täyttää 63 vuotta. Muut yrittäjät maksavat taulukossa näkyvää matalampaa työeläkevakuutusmaksuprosenttia.

Kokonaismaksukertymä vastaa arviolta noin 23,1 prosenttia vakuutetusta yrittäjien työtulosummasta vuonna 2022. Kokonaismaksukertymää alentaa aloittavan yrittäjän vakuutusmaksunalennus.

Aloittava yrittäjä saa uuteen alkavaan yrittäjätoimintajaksoon aloittavan yrittäjän vakuutusmaksunalennuksen, joka on 22 prosenttia vakuutusmaksusta neljän ensimmäisen vuoden ajan. Aloittavan yrittäjän vakuutusmaksuprosentti on siis noin 18,8 tai 20,0 prosenttia vakuutetusta työtulosta.

Yrittäjät huolehtivat itse lakisääteisestä eläketurvastaan maksamalla vakuutettuun työtuloonsa perustuvan työeläkevakuutusmaksun eläkevakuuttajalleen.

MYEL-vakuutetun maksu

MYEL-vakuutetun MYEL-työeläkevakuutusmaksu lasketaan vakuutetun henkilökohtaisesta MYEL-työtulosta. Työeläkevakuutusmaksuprosentti riippuu iästä ja työtulon määrästä.

MYEL 2022Yrittäjän maksu %, alle 53 v. ja väh. 63 v.Yrittäjän maksu %, 53-62 v.
Alle 28 942,64 työtulosta13,014013,8240
28 942,64 – 45 481,37 työtulon osaltanousee liukuvastinousee liukuvasti
45 481,37  ylittävältä työtulon osalta24,10
25,60

Maatalousyrittäjien keskimääräinen vakuutusmaksuprosentti on arviolta 13,9 prosenttia vuonna 2022. Myös apurahansaajat vakuutetaan MYEL:n mukaan. Apurahansaajien keskimääräinen vakuutusmaksuprosentti on arviolta 13,3 prosenttia vuonna 2022.

Maatalousyrittäjät huolehtivat itse lakisääteisestä eläketurvastaan maksamalla vakuutettuun työtuloonsa perustuvan työeläkevakuutusmaksun Melaan.

Valtion osuus yrittäjäeläkkeistä

Vuonna 2022 valtio vastaa arviolta 30 prosentista yrittäjän eläkelain YEL:n mukaan kertyneistä eläkkeensaajille maksetuista eläkkeistä. Maatalousyrittäjien MYEL:n mukaan kertyneistä maksetuista eläkkeistä vastaava valtion korvausaste on arviolta 84 prosenttia vuonna 2022. Valtio korvaa yrittäjäeläkelakien mukaisista maksetuista eläkkeistä sen osuuden, joka ylittää yrittäjiltä kyseisenä vuonna kerättyjen eläkemaksujen summan. Apurahansaajien MYEL:n mukaan kertyneistä maksetuista eläkkeistä vastaavat apurahansaajat itse.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: