Työeläkevakuuttamisen valvonta

Eläketurvakeskuksen (ETK) yksi lakisääteinen tehtävä on työeläkevakuuttamisen valvonta. Valvonnalla ETK varmistaa työntekijöille ja yrittäjille lain mukaan kuuluvan eläketurvan. Kun työnantajat ja yrittäjät asetetaan vakuuttamisvelvoitteiden suhteen yhdenvertaiseen asemaan, edistetään samalla yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja ehkäistään harmaata taloutta. Vakuuttamisen valvonta myös tukee eläkelaitosten vakuutusten hoitoa ja vakuutusmaksujen perintää ja siten osaltaan turvaa työeläkejärjestelmän rahoituspohjaa.

Työnantajavalvonta

Valvomme Suomessa toimivien työnantajien vakuuttamisvelvollisuutta. Valvonta perustuu mm.
verotus- ja vakuutustietojen vertailuun, tulorekisteristeristä haettuihin tietoihin sekä ulkoisiin valvontaimpulsseihin.

Työnantajavalvonnan menetelmät

Yrittäjävalvonta

Suomessa toimivien yrittäjien vakuuttamisvelvollisuutta valvotaan ETK:ssa. Yrittäjän ja yritysten verotuksesta, ansiotuloista sekä palkanmaksusta saatavat tiedot ovat useimmiten pohjatietona valvonnalle ja impulssina vakuuttamisvelvollisuuden selvittelyyn.

Yrittäjävalvonnan menetelmät

Harmaan talouden torjunta

Harmaa talous tarkoittaa yleensä yritystoiminnassa tapahtuvaa lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden, kuten työeläkevakuuttamisen laiminlyömistä. ETK tekee aktiivista yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa harmaan talouden torjumiseksi.

Harmaan talouden torjunta

Valvonnan tulokset

Työnantajat hoitavat työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa pääsääntöisesti hyvin. Vakuuttamisen puutteita kuitenkin löytyy kaikilta toimialoilta.

Valvonnan tilastot

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.