Eläkkeelle siirrytään erilaisia reittejä pitkin. Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan ja eläkelajin tutkimus antaa tietoa työurien pidentymisestä sekä eri eläkelajien, kuten työkyvyttömyyseläkkeen tai osittaisen vanhuuseläkkeen yleisyydestä.

Ohjelmakaudella tutkitaan eläkkeelle siirtymistä eläkelajeittain ja väestöryhmittäin sekä arvioidaan etenkin vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksia. Toteutuneen eläkkeelle siirtymisen ohella tutkitaan väestön eläkeaikeita sekä aiotun ja toteutuneen eläkeiän yhteyttä. Tarkastelussa ovat työpaikkatason tekijöiden yhteys eläkkeelle siirtymiseen ja työnantajien näkemykset muun muassa ikääntyvästä työvoimasta ja eläkejärjestelmän ikärajoista.

Monen työura päättyy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Kaudella tutkitaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta, hakemista ja hylkäysosuuden ajallista muutosta ja väestöryhmittäisiä eroja sekä näiden vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrään. Lisäksi tarkastellaan terveyden, työkyvyn ja työolojen yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen sekä työkykyä tukevia toimia ja eläkkeelle siirtymisen prosessia.

Uutta tutkimustietoa

Kuntoutustuelta siirrytään entistä harvemmin pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta työhön paluu ei juuri lisäänny

Siirtyminen kuntoutustuelta pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle on huomattavasti vähentynyt, mutta työhön paluu ei ole kasvanut vastaavassa suhteessa. Monien kuntoutustuki joko jatkuu entistä pidempään tai he jäävät työttömiksi tai muiden tukien varaan.

Lue lisää:


Palkansaajien eläkeaikeet myöhentyneet selvästi – joka toinen haluaa eläkkeelle aikaisintaan 65-vuotiaana

Moni palkansaaja aikoo jatkaa työssä yli vanhuuseläkkeen alaikärajan. Miehet ja korkeasti koulutetut aikovat siirtyä eläkkeelle muita myöhemmin, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimus.

Lue lisää:


Vakavat terveysongelmat horjuttavat pariskuntien työuria

Kun parisuhteessa elävä mies sairastuu vakavasti, naisen työskentelyn merkitys pariskunnan toimeentulolle kasvaa. Korkeakoulutetulla naisella on paremmat mahdollisuudet tukea pariskuntaa taloudellisesti kuin perus- tai keskitason koulutustaustaisella naisella, kertoo uusi tutkimus.

Lue lisää:


Osatyökyvyttömyyseläkkeet yleisiä kunta-alan työntekijöillä

Kuntien työntekijät siirtyvät kolme kertaa useammin osatyökyvyttömyyseläkkeelle kuin yksityisen sektorin työntekijät. Osatyökyvyttömyyseläke on myös yleisempää naisilla, kertoo tuore tutkimus.

Lue lisää:


Ikääntyvä työvoima tarvitsee lisäinvestointeja työkykyyn

Työurien pidentäminen tarkoittaa, että työpaikoilla on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota fyysisiin ja psykososiaalisiin riskeihin. Jos työpaikoilla suhtaudutaan työurien pidentämiseen eri tavoin, työurat eivät pitäne kaikilta. Lopputuloksena voi olla myös kasvavaa taloudellista eriarvoisuutta vanhuusiällä, kirjoittaa ETK:n erikoistutkija Mikko Laaksonen Scandinavian Journal of Work, Environment & Health -lehden pääkirjoituksessa.

Aiheesta muualla: