Työeläkesijoituksia oli vuoden 2021 lopussa kaikkiaan 255 miljardia euroa, josta yksityisalojen osuus oli 160 miljardia euroa. Eri toimijoiden sijoituskannat kasvoivat edellisen vuoden tasosta myös toisena koronavuonna. Sijoitusmarkkinoiden romahduksessa maaliskuussa 2020 varat supistuivat muutamassa viikossa 215 miljardista 193 miljardiin. Loppuvuoden eli huhti-joulukuun aikana varat elpyivät 30 miljardilla yhteensä 223 miljardiin euroon.

Yksityisalojen työeläkesijoituksista 46 miljardia euroa eli vajaa kolmannes oli suomalaisissa sijoituskohteissa vuoden 2021 lopussa. Muihin euroalueen maihin oli sijoitettu alle viidennes  ja euroalueen ulkopuolisiin maihin yli puolet varoista. Euroalueen ulkopuolisiin maihin kuuluvat muun muassa muut pohjoismaat, Britannia, Sveitsi ja Yhdysvallat niin sanottujen kehittyvien markkinoiden maiden lisäksi.

Lisää tilastotietoja varojen jakautumisesta sijoituslajeittain ja alueittain on TELA:n verkkosivuilla.

Aiheesta muualla:

Sijoitustuotot

Työeläkesijoitusten tuottoja voi seurata tuottoprosentin perusteella muun muassa sijoituslajeittain. Vuonna 2021 osakesijoitusten nimelliset tuotot koko työeläkejärjestelmän tasolla olivat 28,1 prosenttia.  Korkosijoitusten keskituotto oli 2,2 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 8,2 prosenttia. Pitemmällä aikaväillä eli vuosina 1998-2021 osakesijoitusten tuotto oli yli yhdeksän prosenttia, kiinteistösijoitusten tuotto kuusi prosenttia ja korkosijoitusten alle 4 prosenttia.

Yksityisalojen sijoitusjakauma on matalariskisempi ja siten myös tuottojen vaihtelu vähäisempää kuin julkisaloilla. Keskeinen syy matalampaan riskiin on yksityisalojen vakavaraisuussääntely, jota ei ole julkisaloilla.

Aiheesta muualla:

Vakavaraisuusasteet

Työeläkevakuuttajan vakavaraisuus edellyttää, että eläkelaitoksella on riittävästi riskinkantokykyä. Sijoittamisessa korkea tuotto ja matala riskitaso ovat yleensä keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joten korkeammat sijoitustuotot liittyvät myös suurempaan sijoitusriskiin.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusaste lasketaan eläkevarojen suhteena vastuuvelkaan. Tämä prosenttiosuus vaihtelee huomattavasti eri eläkelaitoksilla.

Aiheesta muualla: