Työeläkesijoituksia oli vuoden 2022 lopussa kaikkiaan 238 miljardia euroa, josta yksityisalojen osuus oli 150 miljardia euroa. Sijoituksista 55 miljardia euroa eli 23 prosenttia oli suomalaisissa sijoituskohteissa vuoden 2022 lopussa. Muihin euroalueen maihin oli sijoitettu 17 prosenttia  ja euroalueen ulkopuolisiin maihin 60 prosenttia varoista. Euroalueen ulkopuolisiin maihin kuuluvat muun muassa muut pohjoismaat, Britannia, Sveitsi ja Yhdysvallat niin sanottujen kehittyvien markkinoiden maiden lisäksi.

Lisää tilastotietoja varojen jakautumisesta sijoituslajeittain ja alueittain on TELA:n verkkosivuilla.

Aiheesta muualla:

Sijoitustuotot

Työeläkesijoitusten tuottoja voi seurata tuottoprosentin perusteella muun muassa sijoituslajeittain. Vuonna 2022 osakesijoitusten nimelliset tuotot koko työeläkejärjestelmän tasolla olivat -8,3 prosenttia.  Korkosijoitusten keskituotto oli -6,9 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 3,6 prosenttia. Pitemmällä aikaväillä eli vuosina 1998-2021 osakesijoitusten tuotto oli yli yhdeksän prosenttia, kiinteistösijoitusten tuotto kuusi prosenttia ja korkosijoitusten alle 4 prosenttia.

Yksityisalojen sijoitusjakauma on matalariskisempi ja siten myös tuottojen vaihtelu vähäisempää kuin julkisaloilla. Keskeinen syy matalampaan riskiin on yksityisalojen vakavaraisuussääntely, jota ei ole julkisaloilla.

Aiheesta muualla:

Vakavaraisuusasteet

Työeläkevakuuttajan vakavaraisuus edellyttää, että eläkelaitoksella on riittävästi riskinkantokykyä. Sijoittamisessa korkea tuotto ja matala riskitaso ovat yleensä keskenään ristiriitaisia tavoitteita, joten korkeammat sijoitustuotot liittyvät myös suurempaan sijoitusriskiin.

Eläkelaitoksen vakavaraisuusaste lasketaan eläkevarojen suhteena vastuuvelkaan. Tämä prosenttiosuus vaihtelee huomattavasti eri eläkelaitoksilla.

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.