Poliisiviranomainen voi tehdä Eläketurvakeskukselle (ETK) ilmoituksia työnantajista, jos ilmoituksen kohteena olevan työnantajan voidaan epäillä laiminlyöneen työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa. Yhteydenoton perusteella ETK selvittää valvontatarpeen ja suorittaa tarvittavat valvontatoimet sekä varmistaa, että työeläkevakuuttaminen hoidetaan kuntoon.

Työeläkevakuutusmaksupetos

Mahdollisessa työeläkevakuutusmaksupetosasiassa (TyEL 190 §, RL 29 luvun 4a ja 4b §) ETK selvittää, onko vakuuttaminen kokonaan laiminlyöty vai onko työnantajalla mahdollisesti vakuutus osalle työntekijöistä jossakin työeläkevakuutusyhtiössä.

Jos työnantajalla ei ole TyEL-vakuutusta lainkaan, ETK kehottaa työnantajaa tekemään vakuutuksen. Jos työnantaja ei vapaaehtoisesti ota vakuutusta, ETK saattaa vakuutuksen voimaan ns. pakkovakuutuspäätöksellä. Tämän jälkeen asianomistajana rikosasiassa toimii se työeläkeyhtiö, jonne pakkovakuutus on tehty.

Tarvittaessa poliisille voidaan antaa tutkintaa varten myös arvio laiminlyödyn työeläkevakuutusmaksun määrästä.

Mahdollisessa työeläkevakuutusmaksupetosasiassa pyydetään aina ensin ottamaan yhteyttä ETK:een ellei asiayhteydestä (esim. konkurssiasia) muuten selvästi ilmene asianomistajaasemassa oleva työeläkeyhtiö.

Sähköpostitse: tyelvalvonta(at)etk.fi. Tämä on suojaamaton sähköpostiyhteys, jolla ei tule lähettää luottamuksellisia tietoja.

Lisätietoja antavat:

tarkastuspäällikkö Tiia Lahti puh. 029 411 2421 sekä erityisasiantuntija Anu Jarva puh. 029 411 2699.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.