Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaareissa esitellään uusinta eläketurvaan liittyvää tutkimusta. Saat tiedon tulevista tutkimusseminaareista näiltä sivuilta sekä tilaamalla Eläkefakta-uutiskirjeen.

Seminaarit ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Seminaarit järjestetään Teams-sovelluksessa. Linkki lähetetään seminaariin ilmoittautuneille ja sen voi myös pyytää osoitteesta koulutus(at)etk.fi.

Lue lisää:


Tulevia seminaareja

Mental health and work disability in the Nordic Countries 

Ma 8.11.2021 klo 14.00–15.15 (Teams)

Mielenterveysongelmat ovat nousseet yleiseksi työkyvyttömyyden syyksi niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Mitkä asiat erottavat ja yhdistävät meitä, ja mitä voimme oppia toisiltamme mielenterveyden ja työkyvyn tukemiseksi?

ETK:n tutkimuswebinaari avaa Pohjoismaiden tilannetta tarkemmin ja etsii trendien syitä. Onko Pohjoismaiden väestön mielenterveydessä havaittavissa merkittäviä muutoksia? Entä mikä on työelämän muuttumisen ja etuuksien myöntöperusteiden vaikutus kehitykseen?  

Tule mukaan keskustelemaan aiheesta maanantaina 8.11.2021 kello 14–15.15 (Suomen aikaa). Tilaisuus on englanninkielinen.

Ohjelma

 • Mikko Laaksonen, erikoistutkija (ETK): Trends in mental health-related work disability: Finnish experiences
 • Ulrik Lidwall, analyytikko (Försäkringskassan, Ruotsi): Long-term sick leave and work disability in Sweden – Trends and challenges with focus on mental disorders
 • Ida E. H. Madsen, erikoistutkija (NFA, Tanska): Working conditions, mental health and disability in Denmark: interrelations and developments over time   
 • Kommentaattori: Jan Schugk, ylilääkäri (Työeläkevakuutusyhtiö Varma)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu webinaariin Webropolissa. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtuma-aikaa.

Lue lisää:


Aiemmat seminaarit

Ajankohtaista työkyvystä ja työkyvyttömyydestä

Mitä toimenpiteitä on tulossa osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi? Entä kuinka usein osatyökyvyttömyys johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle, ja mikä on kuntoutuksen vaikuttavuus?

Ohjelma:

(tauko)

 • Pasi Pyöriä (Tampereen yliopisto): Ajaako näköalattomuus miehiä työkyvyttömyyteen?
 • Anu Polvinen (ETK): Osatyökyvyttömyyseläkkeeltä täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen
 • Mikko Laaksonen (ETK): Kuntoutuksen ennakkopäätökset ja kuntoutuksen vaikuttavuus

Lue lisää:


Career destabilization: Myths, evidence and consequences for pensions

There are often concerns in popular discourse that careers have become more fragmented and unstable in recent decades. Phenomena such as globalisation, technological change, economic crises, and labour market deregulation are believed to contribute to growingly discontinuous and precarious employment with more frequent movements in and out of work and between jobs. Despite these myths, research has found very little evidence for trends towards more destabilised careers.        

In this research webinar, we present some of the most recent studies on changes in employment career stability in Finland and Europe during the past few decades. Furthermore, we look at the penalties and premiums of career stability for earnings and, therefore indirectly, for pensions. Finally, we discuss if pension systems should play a role to mitigate the impact of unstable careers and if so, how?

Speakers:

 • Satu Ojala (Tampere University): Employment careers in Finland: Stable for most, weaker among women and low educated
 • Zachary Van Winkle (Sciences Po, Paris): The complexity of employment life courses across 20th century Europe
 • Aart-Jan Riekhoff (Finnish Centre for Pensions): Is career instability good or bad for the development of your earnings? A Finnish cross-cohort analysis  
 • Commentator: Pasi Moisio (chair of the Social Security Committee, research professor, Finnish Institute for Health and Welfare)

Tutkimuswebinaari 25.05.2021

Toimeentulon muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä ja varautuminen eläkeaikaan

Webinaarin 25.5. esitysdiat (pdf)

Eläkkeelle siirtyminen on monelle iso elämänmuutos. Monelle se tarkoittaa työtulojen vaihtumista eläkkeeseen, mutta osa siirtyy eläkkeensaajaksi myös työelämän ulkopuolelta. Eläkkeen lisäksi jotkut ovat varautuneet eläkeaikaan yksityisesti.

Eläketurvakeskuksen tutkimuswebinaarissa esitellään uusien tutkimuksien tuloksia ja keskustellaan muun muassa sitä, miten ja kuinka paljon tulot muuttuvat eläkkeelle siirtyessä? Onko tässä tapahtunut muutoksia viidentoista vuoden aikana?  Miten yleistä yksityinen säästäminen eläkeaikaa varten on? Kuka säästää eläkepäiviä varten ja miksi?

Puhujat:

Juha Rantala, ekonomisti (ETK):
Miten tulot muuttuvat eläkkeelle siirryttäessä?

Sanna Tenhunen, ekonomisti (ETK):
Taloudellinen varautuminen ja arviot eläkeajan toimeentulosta

Kommentaattorit:

Mikko Kuusela, johtaja (Finanssiala)
Niku Määttänen, professori (Helsingin yliopisto)

Lue lisää:


Inequalities in pensions and retirement – Life courses and pension systems in comparative perspective

Webinaarin 10.5. esitysdiat (pdf)

Monissa Euroopan maissa toteutetut eläkeuudistukset nostavat esiin uusia kysymyksiä eläkkeiden tasa-arvosta. Yksilön työmahdollisuudet ja työuran pituus vaikuttavat entistä vahvemmin eläkkeen suuruuteen. Myös vapaaehtoisten eläkesäästöjen merkitys yksilön eläketurvalle on monissa maissa yleistynyt. Samaan aikaan työelämä, työmarkkinat ja perhe-elämäkin ovat muutoksessa. Nämä toisiinsa limittyvät ja toisiaan vahvistavat muutokset voivat johtaa tasa-arvo-ongelmiin eläkkeiden riittävyydessä ja eläkkeelle siirtymisessä.

Webinaarissa kootaan Social Policy & Administration -lehden tuoreen erikoisnumeron keskeiset tulokset ja keskustellaan niiden annista eläkejärjestelmien kehittämiselle. Lehden artikkelit tarjoavat vertailevaa tutkimustietoa Euroopan eri maista ja niiden eläkejärjestelmistä.

Puhujat:

Kati Kuitto (ETK),  Susan Kuivalainen (ETK) ja Katja Möhring (University of Mannheim):
Tilaisuuden avaus – Life-courses and pension systems in comparative perspective

Bernhard Ebbinghaus (University of Oxford):
Inequalities and poverty risks in old age across Europe: The double‐edged income effect of pension systems

Kati Kuitto (ETK):
Extending working lives: How policies shape retirement and labour market participation of older workers (with Jan Helmdag)

Katja Möhring (University of Mannheim):
The consequences of non‐standard working and marital biographies for old age income in Europe: Contrasting the individual and the household perspective

Ariane Bertogg (University of Konstanz):
Work–family balance in the second half of life: Caregivers’ decisions regarding retirement and working time reduction in Europe (with Tiziana Nazio and Susanne Strauss)

Aart-Jan Riekhoff (ETK):
Pension reforms, the generational welfare contract and preferences for pro‐old welfare policies in Europe

Kommentaattorit:

Bent Greve (Roskilde University, Editor-in-Chief of Social Policy & Administration)
Mikko Kautto (ETK)

Lue lisää:

Aiheesta muualla:


2020

Eläkejärjestelmiä kehitetään monissa maissa kohti joustavia eläke-etuuksia, jotka tukevat tavoitetta pidentää työuria. Suomessa vuoden 2017 eläkeuudistus toi ikääntyneille osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE), joka tarjoaa joustavamman mahdollisuuden yhdistää työnteko ja osittainen eläke.

Tässä tutkimuswebinaarissa tarkastellaan, mikä merkitys joustavilla eläkemuodoilla on työurille ja hyvinvoinnille. Ketkä tarttuvat joustoihin, miksi, ja mitä he hyötyvät niistä?

Puhujat:

Satu Nivalainen (Eläketurvakeskus): Does shorter expected longevity result in early claiming of partial old-age pension?
Isabel Baumann (Zurich University of Applied Sciences, Sveitsi): Studying flexible retirement and health: challenges and insights from an international comparison
Hans Dubois (Eurofound, Irlanti), kommentaattori

Kuinka hyvin kansalaiset tuntevat eläketurvan perusasiat, etuudet ja niiden rahoituksen? Miten eläkeasioihin suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa?

Tässä tutkimusseminaarissa luotaamme kansalaisten eläkeosaamista Suomessa ja Ruotsissa. Seminaarissa käsitellään eläkeosaamista sekä subjektiivisilla omaa koettua tuntemista mittaavilla mittareilla että objektiivisesti eläkejärjestelmän yksityiskohtien tuntemista tarkastelevilla kysymyksillä. Lisäksi seminaarissa kerrotaan uutta tietoa kansalaisten eläketurvaan liittyvästä luottamuksesta ja huolenaiheista.

Puhujat:

Sanna Tenhunen (ETK): How familiar are Finns with pension issues and the 2017 pension reform in Finland? Questionnaire survey on views relating to pensions.
Mattias Nordin (Uppsalan yliopisto, Ruotsi):  Pension Knowledge in Sweden: Rare, too Complicated and Postponed for a Better Day.
Liisa-Maria Palomäki (ETK): Finns’ multifaceted opinions on the pension system.
Anu Raijas (Suomen Pankki), kommentaattori.
Olli Kärkkäinen (Valtiovarainministeriö), kommentaattori.

Kuntoutustuet ovat yleistyneet, mutta mihin ne johtavat – onko työhön paluu kasvanut vai siirrytäänkö aiempaa useammin pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle? Miten kuntoutustuen saajia aktivoidaan, jos aktivoidaan? Ja miten kuntoutujat itse kokevat työeläkekuntouksen toimivuuden? Entä mitä vakuutuslääkärit näkevät ongelmina ja onnistumisina?

Puhujat:

Mikko Laaksonen (ETK): Työhön paluu kuntoutustuen jälkeen: ajalliset muutokset.
Tiina Muinonen (STM): Selvitys kuntoutustuella olevien aktivointikäytännöistä.
Jarna Pasanen (Tampereen yliopisto): Työhön paluuta edistävät tekijät työeläkekuntoutujien näkökulmasta.
Jyri Liukko (ETK): Haastattelututkimus kuntoutuksen ratkaisukäytännöistä ja kuntoutuksen toimivuudesta.
Katarina Murto (STTK), kommentaattori.
Vesa Rantahalvari (EK), kommentaattori.

Mistä syntyvyyden väheneminen Suomessa johtuu? Näkyykö tunnelin päässä valoa? Mitä muutos merkitsee eläketurvan rahoitukselle?

Puhujat:

Marika Jalovaara (Turun yliopisto): Syntyvyyden muutokset Suomessa
Jessica Nisen (Max Plank Institute): Väestötieteellinen skenaarioennuste tulevan syntyvyyden kehityksestä [esitysdiat, pdf]
Heikki Tikanmäki (ETK): Syntyvyysskenaarioiden vaikutukset työeläkkeiden rahoitukseen [esitysdiat, pdf]
Antti Tanskanen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), kommentaattori
Katri Ojala (Akava), kommentaattori
Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL), kommentaattori

ETK Research Seminar with OECD Pensions at a Glance presentation

Have recent pension reforms reinforced or mitigated inequalities rising from labour markets and different life courses? Why does non-standard work raise concerns about pension adequacy? How have recent pension reforms, in general, managed in ensuring sustainable and adequate pension provision?

Part I: Pension reforms and life course inequalities: Insights from research

Karl Hinrichs (University of Bremen): Recent Pension Reforms in Europe: More Challenges, New Directions
Bernhard Ebbinghaus (University of Oxford): Reproducing labour market inequalities in old age pension income across Europe

Comments: Seija Ilmakunnas (University of Jyväskylä) and Traute Meyer (University of Southampton)

Part II: The OECD Pensions at a Glance 2019 Report – Recent pension reforms, non-standard forms of work and pensions

Hervé Boulhol (OECD): Recent pension reforms
Maciej Lis (OECD): Non-standard forms of work and pensions

Panel discussion: How does Finland’s pension system compare with other OECD countries?

With among others: Hervé Boulhol (OECD), Suvi-Anne Siimes (The Finnish Pension Alliance TELA), Teemu Muhonen (Helsingin Sanomat), Ilkka Kaukoranta (The Central Organisation of Finnish Trade Unions SAK), Hannu Ijäs (Ministry of Social Affairs and Health), Minna Helle (Technology Industries of Finland) and Elisa Gebhard (The Finnish National Youth Council Allianssi).

2019

Kansainvälinen puolipäiväseminaari, Suomen EU-puheenjohtajakauden oheistapahtuma. Lisätietoa erillisellä konferenssisivulla.

During the past decades, many countries have implemented pension reforms and introduced changes in their retirement age in order to delay retirement and extend working lives.

This seminar shows us how effective the incentives of pension reforms have been in Finland and the United Kingdom over the years. Further, it presents an eight-year follow-up study about retirement plans, intentions and the actual retirement.

 • Jon Gruber (MIT), Ohto Kanninen (PT), Satu Nivalainen (ETK), Terhi Ravaska (PT), Roope Uusitalo (HY): The effect of relabeling and Incentives on Retirement: Evidence from a 2005 Finnish Pension Reform
 • Ricky Kanabar (University of Bath): The effect of an increased UK State Pension Age on expected working life of employees
 • Satu Nivalainen (ETK): From plans to actions? Retirement thoughts, intentions and actual retirement: An eight-year follow-up of the Finnish Quality of Working Life Survey
 • Commentator: Ilkka Kaukoranta (SAK)

I osa: Life courses and inequalities in pensions – Results from the German LeA-study

Saksassa kuten monissa muissakin maissa työurat ja perhemuodot ovat muutoksessa. Miten muuttuvat työurat ja perhesuhteet vaikuttavat eläketurvaan? Entä miltä näyttää maahanmuuttajien tai työuransa useammassa maassa tehneiden eläketurva? Tutkimusseminaarin ensimmäisessä osassa Dina Frommert (Deutsche Rentenversicherung Bund) esittelee laajaa kysely- ja rekisteriaineistoon perustuvaa LeA-tutkimusta, jossa tarkastellaan työikäisten saksalaisten työuria, perhesiteitä ja eläketurvaa.

 • Dina Frommert (DRV Bund): Life courses and inequalities in pensions – Results from the German LeA-Study
 • Kommentaattori: Susan Kuivalainen (ETK)

II osa: Pension reforms in Germany 

Tutkimusseminaarin toisessa osassa Frommert esittelee Saksan viimeaikaisia ja tulevia eläkeuudistuksia. Vuoden 2019 alusta voimaan tulleessa uudistuksessa eläkkeiden vähimmäiskorvaustaso sekä eläkemaksun yläraja asetettiin vuoteen 2025 asti. Lapsiperheiden sekä työkyvyttömien eläketurvaa parannettiin ja pienituloisten eläkemaksuja laskettiin. Minimieläkejärjestelmän kehittäminen ja yrittäjien saaminen pakollisen eläketurvan piiriin ovat seuraavien eläkeuudistusten isoja haasteita. Uudistusten rahoitus ja järjestelmän kestävyys ovat herättäneet keskustelua Saksassa.

 • Dina Frommert (DRV Bund)
 • Kommentaattorit: Niku Määttänen (ETLA) ja Antti Mielonen (ETK)

Eläkeläisten toimeentulo on tärkeä yhteiskunnallinen kysymys, josta käydään paljon keskustelua. Tässä tutkimusseminaarissa esittelemme uutta käynnissä olevaa tutkimusta toimeentulon eri osa-alueilta. Keitä ovat ne eläkeläiset, jotka joutuvat turvautumaan ruoka-apuun? Entä minkälaisia ovat perustoimeentulotukeen turvautuvat vanhuuseläkeläiset? Keihin eläkeläiset vertaavat toimeentuloaan? Miten eläkeläiset kokevat toimeentulonsa suhteessa työssäkäyviin tai viiden vuoden takaiseen tilanteeseen? Ketkä tekevät eläkkeellä töitä ja miksi?

Tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä eläkeläisten toimeentulon kysymyksistä ja arvioida toimeentulon tasoa eri tavoilla tarkasteltuna.

 • Tuomo Laihiala (Tampereen yliopisto): Eläkeläiset leipäjonon asiakkaina
 • Minna Ylikännö (Kela): Vanhuuseläkeläiset perustoimeentulotuen asiakkaina
 • Anu Polvinen (ETK): Vanhuuseläkkeellä ja työssä, työssäkäynnin motiivit ja taloudellinen hyvinvointi
 • Liisa-Maria Palomäki (ETK): Miten eläkeläiset kokevat toimeentulonsa suhteessa muihin väestöryhmiin ja suhteessa eläkettä edeltävään aikaan?
 • Kommentaattorit: Pasi Moisio (THL) ja Juho Saari (Tampereen yliopisto)

Yrityksillä ja työpaikkatason tekijöillä voi olla suuri vaikutus työntekijöiden eläkkeelle siirtymiseen. Tässä tutkimusseminaarissa tarkastelemme erilaisten työpaikkatason tekijöiden vaikutusta työmarkkinoilta poistumiseen työttömyyden, työkyvyttömyyseläkkeen ja vanhuuseläkkeen kautta. Minkälaiset yritykset pystyvät pitämään kiinni työntekijöistään ja minkälaisissa yrityksissä ennenaikaisen työelämästä poistumisen riski on puolestaan suurin? Tutkimusseminaarin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten yritykset voivat vaikuttaa työntekijöidensä eläkkeelle siirtymiseen ja arvioida työpaikkatason tekijöiden merkitystä työmarkkina- ja eläkepolitiikassa.

 • Noora Järnefelt (ETK): Miten ja missä iässä työntekijöiden työurat päättyvät erityyppisissä yrityksissä?
 • Mikko Laaksonen (ETK): Yritystason tekijöiden yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen hakeutumiseen
 • Kommentaattorit: Juha Antila (SAK) ja Anu Suutela-Vuorinen (Elo)

2018

Hylkäävät työkyvyttömyyseläkepäätökset ja niihin liittyvät riskit puhuttavat suomalaisia. Tässä tutkimusseminaarissa tarkastellaan työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvua ja vaihtoehtoisia toimeentulon polkuja hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saamisen jälkeen. Työkyvyttömyyseläkepäätösten tutkiminen on oleellista sekä syrjäytymisen ja yhteiskunnallisten kustannusten ehkäisemiseksi että vajaakuntoisten työllistymismahdollisuuksien edistämiseksi.

Puhujat:

Mikko Laaksonen (ETK):
Miksi työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuus on noussut? (esitysdiat; pdf)

Laaksonen tarkastelee esityksessään työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden muutosta eri hakijaryhmissä ja selvittä hakijakunnan rakenteen muutoksen vaikutusta työkyvyttömyyseläkkeiden hylkäysosuuden kasvuun 2000-luvulla. Lisäksi hän pohtii hylkäysosuuden kasvuun mahdollisesti vaikuttaneita muita tekijöitä.

Riku Perhoniemi (Kela):
Toimeentulon polut hylätyn työkyvyttömyyseläkehakemuksen jälkeen (esitysdiat; pdf)

Perhoniemi tarkastelee esityksessään, minkälaisia vaihtoehtoisia toimeentulon polkuja kansalaiset ovat käyttäneet saatuaan hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen. ETK:n ja Kelan tuore yhteishanke tuottaa aiheesta yleistettävää tietoa yhdistämällä ensi kertaa rekisteriaineistoa työ- ja kansaneläkkeistä.

Kommentaattorit:
Anne Mäki (Invalidiliitto) ja Kari Haring (SAK)

Many countries, including Finland, have implemented pension reforms in the context of demographic aging. The aim of the reforms has been to improve the financial sustainability of pension systems.

Reforms have raised the retirement ages and abolished early routes to retirement. At the same time, they have made pension systems more flexible with the aim to promote later-life employment and to extend working lives.

At our seminar, we will discuss recent research on the effect pension reforms have had on the retirement age and employment rates of older workers.

Following the seminar is a meeting concerning the implementation of Survey of Health, Ageing and Retirement (SHARE) in Finland.

Keynote speaker:
Axel Börsch-Supan (Max Planck Institute for Social Law and Social Policy): Dangerous Flexibility – Retirement Reforms Reconsidered, Empirical Results from Nine OECD Countries

Commentators:
Mikko Kautto (Finnish Centre for Pension): Flexibility and Retirement – Experiences from Finland
Tuulia Hakola-Uusitalo (Ministry of Finance): Research on Flexibility – What Type of Lessons for Policy?

Chair:
Noora Järnefelt (Finnish Centre for Pension)

Coffee break

Upcoming Waves and Financing of SHARE in Finland

Axel Börsch-Supan is the managing director of SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe). The research project covers 28 European countries, and it aims to tackle challenges of population ageing by providing cross-national micro data.

SHARE has been running in Finland since 2016. Funding for the future waves in Finland in 2019 and 2021 has not been secured yet. Prof. Börsch-Supan will start by presenting briefly the significance of SHARE in Finland, followed by a discussion about the content of SHARE data and the possibilities for national funding.

The meeting is open for everyone interested in the future and financing of SHARE in Finland.

Kansainvälinen puolipäiväseminaari. Lisätietoa erillisellä konferenssisivulla.

Seminaarissa esitellään uusinta tutkimusta eläkeläisten toimeentulosta ja taloudellisesta hyvinvoinnista.  Esillä on samana päivänä julkaistava tutkimus eläkeläisten käyttämistä sosiaali- ja terveyspalveluista sekä kaksi käynnissä olevaa kyselytutkimusta, joissa on kartoitettu eläkeläisiltä heidän kokemuksiaan niin taloudellisesta hyvinvoinnista kuin hyvinvoinnista laajemminkin.

 • Kati Ahonen (ETK) & Liisa-Maria Palomäki (ETK): Eläkeläisten toimeentulo. 55–85-vuotiaille eläkkeensaajille syksyllä 2017 tehdyn kyselytutkimuksen ensimmäisiä tuloksia.
 • Maria Vaalavuo (THL): Eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö Suomessa. Vastavalmistuneen tutkimuksen julkistus.
 • Kommentaattorit: Ole Norrback (SPF, Svenska pensionärsförbundet) ja Henna Pursiainen (Akavan opiskelijat).

The seminar presents recent and on-going research from Finland and Norway on people’s pension knowledge. The seminar shows how information campaigns influence knowledge, attitudes and retirement plans. It also outlines how the potential impacts of information gains persist over time.

 • Olli Kangas (Kela): Information and legitimacy: Attitudes on the Finnish 2017 pension reform.
 • Henning Finseraas: (ISF) The Short and Long run Effects of Information about the Pension System.
 • Sanna Tenhunen (ETK) & Satu Nivalainen (ETK): Retirement plans and knowledge of the incentives in pension system among 54-62 years old Finns.
 • Commentator: Reija Hyvärinen (Keva).

Presentations at research seminar on 22 March 2018 (pdf)

2017

Yhden päivän seminaari, jossa puhujina mm. Anna Christina D’Addio (OECD) ja Joakim Palme (Uppsalan yliopisto). Lisätietoa erillisellä konferenssisivulla.