Työuraeläke on vuoden 2017 eläkeuudistuksessa tullut uusi etuus työeläkejärjestelmässä. Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä tehty pitkä ura voi oikeuttaa siirtymään työuraeläkkeelle 63 vuoden iässä. Työuraeläke mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen niille, joiden mahdollisuudet jatkaa työssä ovat heikentyneet, mutta joilla ei ole oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Pitkällä työuralla tarkoitetaan vähintään 38 vuoden työuraa, joka on tehty pääosin rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa päätoimisessa työssä. Tällaiseen työuraan voidaan katsoa kuuluvan vanhempainpäiväraha-aikoja enintään 3 vuoden ajalta.

Työuran pituusedellytyksen täyttyminen ratkaistaan työeläkerekisterissä olevien tietojen sekä eläkkeen hakijan toimittamien selvitysten perustella. Työntekijän työsuhteen päättymisen ja eläkkeen hakemisen välinen aika voi olla enimmillään 1 vuosi.

Vuonna 1955 syntyneet olivat ensimmäinen ikäluokka, jolla ikäluokan alin vanhuuseläke nousi 63 vuodesta ja työuraeläke saattoi tulla myönnettäväksi. Työuraeläkkeen ikärajaa tarkistetaan vuonna 1965 syntyneistä alkaen elinajanodotteen muutoksen mukaisesti. Ensimmäiset työuraeläkkeet myönnettiin vuonna 2018. Vuoden 2022 lopussa työuraeläkettä sai 104 henkilöä.

Työuraeläkkeen määrä on työuraeläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun mennessä ansaittu eläke. Työuraeläkkeen määrä on pienempi kuin työkyvyttömyyseläkkeen määrä, koska työuraeläke ei sisällä tulevan ajan eläkeosaa.

Lue lisää Etk.fissä:

Aiheesta muualla:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.