Etelä-Koreassa on yleinen ansiotoimintaan perustuva kansallinen eläkejärjestelmä (National Pension) työntekijöille ja yrittäjille sekä joitakin toimialakohtaisia erityisjärjestelyjä. Vanhuuseläkkeen lisänä voi saada harkinnanvaraisen vanhuuden peruseläkejärjestelmän (Basic Old-Age Pension) eläkettä.

Lakisääteisen eläkejärjestelmän lisäksi maassa on voimakkaasti kasvava lisäeläkejärjestelmä, joka on pakollinen, jos työnantajalla ei ole erorahajärjestelmää.

Kansallisesta eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä sekä perhe-eläkettä. Joissakin tilanteissa eläke maksetaan kertasuorituksena.

Seuraavilta sivuilta löydät keskeiset hallintoviranomaiset sekä lisätietoa maan eläkejärjestelmästä.

Hallinto

Lue lisää:

Aiheesta muualla:

  • Etelä-Korean eläkejärjestelmän kuvaus SSA:n sivuilla