Vuonna 2019 tehtyyn hallitusohjelmaan sisältyy eläketurvaan tehtäviä muutoksia. Lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet keskenään sopimuksen työeläkkeiden kehittämislinjauksista.

Osittain työkykyisten työnteon kannusteet

Osatyökyvyttömyyseläkkeen työnteon kannustavuuden parantaminen on ollut vireillä jo edellisen hallituksen ajoilta. Työryhmän tarkoituksena on valmistella hallituksen esitys eduskunnalle ns. lineaarisesta mallista. Hallituksen esitys on tarkoitus viedä eduskuntaan syksyllä 2022. Muutos tulisi voimaan vuoden 2025 alussa. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annettua lakia jatkettaisiin, kunnes lineaarinen malli on tullut voimaan.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Pirjo Moilanen (STM) ja Eläketurvakeskuksesta työryhmässä on mukana Marjukka Hietaniemi ja Mari Kuuvalo. Työryhmässä on jäseniä STM:stä, työmarkkinajärjestöistä, Kelasta, TELA:sta ja Invalidiliitosta.

Eläketurvakeskuksen vetämät taustaryhmä ja tietojärjestelmäryhmä selvittelevät mallin toimeenpanon yksityiskohtia. Ryhmissä on eläkelaitosten edustus.

Aiheesta muualla:

Yrittäjien eläketurva

STM:n työryhmä aloitti syksyllä 2020. Työryhmän työn tarkoituksena on kehittää keinoja yrittäjien alivakuuttamisen korjaamiseen ja siten nostaa alhaisia YEL-työtuloja vastaamaan paremmin yrittäjän työpanosta. Ensimmäinen hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2022. Ryhmän puheenjohtajana on Jaana Rissanen. Eläketurvakeskuksesta mukana ovat Anniina Alaluusua-Listola ja Mikko Kautto.

Aiheesta muualla:

Kuntoutuksen kehittäminen

Kuntoutuksen uudistamiskomitea teki vuonna 2017 yhteensä 55 ehdotusta kuntoutuksen uudistamiseksi. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma perustuu kuntoutuskomitean ehdotuksiin. Kuntoutusta kehitetään vuosina 2020-2022 kuntoutuksen toimintasuunnitelman perusteella. 

Toimintasuunnitelma sisältää konkreettiset toimenpiteet kaikille kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotuksille. Kuntoutusta kehitetään osana valtakunnallisia muutosohjelmia ja erillisinä lakihankkeina. Ensimmäinen lakimuutos koski sairauspäivärahan kuntoutuksen tarkistuspisteitä ja se tuli voimaan 1.1.2022. Työryhmä jatkaa edelleen muiden ehdotusten valmistelua.

Sosiaalivakuutukseen liittyviä kuntoutuksen muutoksia valmistelee kolmikantainen epävirallinen työryhmä. Työryhmää vetää johtaja Liisa Siika-aho (STM). Eläketurvakeskuksesta työhön osallistuu Janne Pulkkinen.

Aiheesta muualla:

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus on käynnistynyt maaliskuussa 2020. Uudistusta valmistelemaan on perustettu parlamentaarinen komitea. Komitean toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027.

Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL. Pääkomitean apuna työskentelee 5 jaostoa. Komitean pysyvänä asiantuntijajäsenenä on ETK:sta Mikko Kautto. Lisäksi kolmessa jaostossa on ETK-edustus: työ- ja toimintakykyjaostossa (Marjukka Hietaniemi ja sihteerinä Minka Hauta-aho), hallintojaostossa (Mari Kuuvalo) ja tutkimus- ja arviointijaostossa (Susan Kuivalainen).

Aiheesta muualla: