Vuonna 2019 tehtyyn hallitusohjelmaan sisältyy eläketurvaan tehtäviä muutoksia. Lisäksi työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet keskenään sopimuksen työeläkkeiden kehittämislinjauksista.

Yrittäjien eläketurva

Hallituksen esitys yrittäjien eläkelain muutoksista annettiin eduskunnalle 16.6.2022 ja muutokset tulivat voimaan 1.1.2023. Esityksen tavoitteena oli, että yrittäjän työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. Esitys valmisteltiin STM:n työryhmässä, joka aloitti syksyllä 2020. Ryhmän puheenjohtajana toimi Jaana Rissanen STM:stä. Eläketurvakeskuksesta mukana ovat olleet Anniina Alaluusua-Listola ja Mikko Kautto.

Eduskuntakäsittelyn aikana sosiaali- ja terveysvaliokunta  totesi mietinnössään, että valiokunta pitää tärkeänä, että yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän laajemmat uudistamistarpeet selvitetään ja että järjestelmän kehittämistä jatketaan. Jatkokehittämisen aikataulu on vielä avoin.

Aiheesta muualla:

Sosiaaliturvan kokonaisuudistus

Hallitusohjelmaan kirjattu sosiaaliturvan kokonaisuudistus on käynnistynyt maaliskuussa 2020. Uudistusta valmistelemaan on perustettu parlamentaarinen komitea. Komitean toimikausi on 23.3.2020 – 31.3.2027.

Komitean puheenjohtajana toimii tutkimusprofessori Pasi Moisio, THL. Pääkomitean apuna on työskennellyt 5 jaostoa. Komitean pysyvänä asiantuntijajäsenenä on ETK:sta Mikko Kautto. Lisäksi kolmessa jaostossa on ollut ETK-edustus: työ- ja toimintakykyjaostossa (Marjukka Hietaniemi ja sihteerinä Minka Hauta-aho), hallintojaostossa (Mari Kuuvalo) ja tutkimus- ja arviointijaostossa (Susan Kuivalainen).

Komitean väliraportti julkaistaan maaliskuussa 2023.

Aiheesta muualla: