Lakisääteinen eläketurva perustuu työntekoon. Yleisestä järjestelmästä maksetaan vanhuus- ja työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Niille, joilla ei ole oikeutta työeläkkeeseen, voidaan maksaa viimesijaisena toimeentulona paikallishallinnon vastuulla olevaa sosiaaliavustusta.

Yleinen eläkejärjestelmä kattaa palkansaajat ja yrittäjät. Maanviljelijät eivät kuulu pakollisesti yleiseen eläkejärjestelmään, mutta voivat liittyä siihen vapaaehtoisesti. Myös muut vakuutukseen kuulumattomat voivat liittyä siihen vapaaehtoisesti.

Lakimiehillä, armeijan palveluksessa olevilla, papeilla ja joillakin muilla ammattiryhmillä on erilliset eläkejärjestelmät.

Pakollinen rahastoeläkejärjestelmä on ollut voimassa vuodesta 2008 alkaen. Lakisääteistä eläketurvaa on vuodesta 2007 alkaen voinut täydentää vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä.

Hallinto

  • Työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) valvoo sosiaalivakuutusjärjestelmää.
  • Sosiaalivakuutuslaitos (Casa Națională de Pensii Publice, CNPP) hallinnoi lakisääteistä eläkejärjestelmää ja kerää sosiaalivakuutusjärjestelmän ja pakollisen rahastoeläkkeen vakuutusmaksut.
  • Eläkerahastoyhdistys (Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania, APAPR) edustaa pakollisen ja vapaaehtoisen vakuutuksen eläkerahastoja.
  • Parlamentin alaisuudessa toimiva yksityisiä eläkkeitä valvova komissio (Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, CSSPP) valvoo ja hallinnoi rahastoeläkkeitä ja vapaaehtoista eläketurvaa tarjoavia rahastoja.

Lue lisää Etk.fi:ssä:

Aiheesta muualla: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.