Rahoitus ja sijoitustoiminta

Suomessa lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa kunkin vuoden työeläkemaksuilla, mutta osa eläkkeistä kustannetaan rahastoiduilla varoilla ja rahastojen tuotoilla. Työeläkemaksuja maksavat sekä työnantajat, työntekijät että yrittäjät. Osa työeläkemaksuista rahastoidaan työeläkelaitosten hallinnoimiin rahastoihin. Eläkelaitoksen vastuulla on sijoittaa varat tuottavasti ja turvaavasti ja kustantaa sovittu osa eläkkeestä omasta rahastostaan.

Työeläkkeen myöntää ja maksaa eläkkeensaajalle aikanaan se eläkelaitos, jossa työntekijä oli viimeksi vakuutettuna ennen eläkkeelle jäämistään. Eläketurvakeskuksen hoitamassa kustannustenjaossa selvitetään eri toimijoiden osuudet maksettujen eläkkeiden kustannuksista.

Rahavirrat

Työeläkejärjestelmän eläkevarat laskivat vuoden 2022 aikana 16,4 miljardilla eurolla ollen vuoden lopussa 242,4 miljardia euroa.

Eläkevarojen lasku johtui pääosin sijoitustappioista. Sijoitustappiot olivat 14,8 miljardia euroa. Tulot olivat 30,4 miljardia euroa ja menot 31,9 miljardia euroa.

Tilastot rahavirroista

Rahoitusperiaatteet

Lakisääteiset työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa jakojärjestelmällä eli kunkin vuoden työeläkemaksuilla. Osa eläkkeistä rahoitetaan osittain rahastoivan periaatteen mukaan käyttämällä niihin sekä työeläkemaksuja että aiemmin kerättyjä rahastoja.

Työeläkkeiden rahoitusperiaatteet

PTS-laskelmat

Pitkän aikavälin laskelmat ovat ennusteita eläkejärjestelmän tulevaisuuteen 60–70 vuoden päähän. Laskelmat julkaistaan raporteissa 2-3 vuoden välein, ja niissä tarkastellaan lakisääteisiä eläkkeitä.

Pitkän aikavälin laskelmat

Työeläkemaksut

Suomessa työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla. Katso voimassaolevat vakuutusmaksuprosentit.

Työeläkemaksut

Työeläkkeiden rahoitustilastot

Eläketurvakeskus kokoaa aikasarjoja eläkelaitosten tilinpäätöksistä. Eläkelaitokset ilmoittavat myös tietoja eläkkeiden kustannustenjakoa varten. Työeläkkeiden rahoitukseen liittyvät taulukot julkaistaan vuosittain Eläketurvakeskuksen Tilastotietokannassa.

Lisää rahoituksen tilastosivulla

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.